Kernen i de agile tilgange er således større kundeinvolvering, løbende prioriteringer og justeringer, teamwork og en transparens i hele projektforløbet – for alle interessenter.

kaastrup|andersen arbejder med agile tilgange i mange sammenhænge: Vores projektledere fungerer for eksempel som Scrum Masters eller Release Train Engineers og spiller ofte en central rolle i organisationer, der står overfor eller er i gang med en transformation fra traditionelle til agile metoder.

Implementeringen af agile metoder sker ikke med et trylleslag, og erfaringerne viser, at der ofte opstår adskillige – og mangeartede – udfordringer undervejs. Det kan både dreje sig om organisatoriske, værktøjsmæssige og procesmæssige bump på vejen, hvor kompetent og professionel (projekt)ledelse kan være med til at skabe fremdrift og succes i de projekter, der berøres af de nye tiltag.