SAFe sikrer sammenspillet mellem dine agile teams

Styrk dine agile arbejdsprocesser og accelerer værdiflowet på virksomhedsniveau med SAFe

Et stærkt SAFe-setup sikrer, at alle dine agile teams arbejder sammen om at levere de rette produkter til kunderne. Derfor er Scaled Agile Framework (SAFe) helt centralt for din virksomhed, hvis du arbejder med agile udviklingsprocesser og har flere agile teams i spil.

Scaled Agile Framework (SAFe) er et rammeværktøj til både produkt- og softwareudvikling, som er skabt af Scaled Agile, Inc. SAFe definerer en række strukturer og processer, der gør det muligt for en virksomhed at benytte agile metoder (for eksempel Scrum) på et overordnet niveau, så samarbejde og leverancer afstemmes og koordineres mellem flere forskellige agile teams.

Fordelene ved et SAFe-setup er:

 • større organisatorisk agilitet via mere fleksibel planlægning og implementering af projekter og produkter.
 • forbedret samarbejde mellem teams og afdelinger, der danner grundlag for en mere koordineret og effektiv arbejdsproces.
 • øget transparens gennem åbenhed og gennemsigtighed i kommunikationen mellem teams og afdelinger, hvilket kan føre til bedre forståelse og færre misforståelser.
 • bedre produktkvalitet ved løbende implementering af forbedringer og kontinuerlig levering.
 • øget medarbejderengagement og en større grad af autonomi og ansvar, som kan skabe øget engagement og tilfredshed på arbejdspladsen.
 • bedre tilpasningsevne i forhold til ændringer i markedet og i kundernes behov, og dermed en mere robust virksomhed.
SAFe - helt kort
SAFe accelererer og tilpasser værdiflowet i virksomhederne, så kvaliteten af produkterne øges og ’time to market’ reduceres – på den mest effektive og rentable måde.

SAFe er løbende blevet opdateret siden introduktionen i 2011, senest i marts 2023, hvor version 6.0 blev lanceret. Nedenfor får du et indblik i, hvad SAFe går ud på, og inspiration til dit eget SAFe-setup.

SAFe: Effektivt samarbejde mellem agile teams

SAFe er et værktøj til at håndtere koordinering, optimering og effekt – kort sagt: effektivt samarbejde mellem flere agile teams i større organisationer.

Det agile team
Et agilt team består af 3-11 personer, som arbejder tæt sammen inden for præcist definerede rammer. Omkring teamet er der specifikke roller, som sikrer fremdrift, fokus og prioriteringer, for eksempel Scrum Master og Product Owner. Hent vores oversigt over Scrum-roller og -definitioner her.

Den grundlæggende filosofi bag den agile tilgang er, at kunden sættes i centrum. Udviklingsarbejdet styres af kundens behov og krav, og foregår i ’sprints’: korte tidsperioder, typisk a 2-4 uger, og det agile team leverer løbende delleverancer til kunden, der sikrer, at kundens behov opfyldes på bedst mulig vis. Den agile udviklingsproces lægger således op til stor fleksibilitet og potentiel uforudsigelighed i forhold til det endelige produkt. Du kan læse mere i vores hæfte om ’Agilitet og projektledelse’ her.

Men hvad sker der, når en virksomhed skal udvikle et større produkt, der kræver flere agile teams? Virksomheden har brug for at sikre, at de agile teams arbejder sammen om at skabe det endelige produkt. Det kan være en udfordring, idet den agile tilgang til udvikling lægger op til, at kundens krav og behov kan ændre sig undervejs, når delleverancerne giver et mere og mere fuldstændigt billede af det endelige produkt. Samtidig kan det skabe udfordringer, at andre afdelinger og funktioner i virksomheden ikke arbejder agilt.

SAFe kundecases
Kundecases viser, at en succesfuld implementering og brug af SAFe typisk giver:

 • 20 – 50 % forøgelse af produktivitet
 • 25 – 75 % forbedring af kvalitet
 • 30 – 75 % hurtigere ‘time-to-market’
 • 10 – 50 % forøgelse af medarbejdermotivation og -tilfredshed

Her kommer SAFe ind i billedet: SAFe lader organisationer opskalere deres agile tilgang og tilbyder et fundament for implementering af agile processer på overordnet niveau. Det betyder, at de agile udviklingsteams bliver knyttet tæt sammen, så den tværgående effektivitet sikres, men også, at andre funktioner (fx finans, indkøb, service) indfører mere agile tilgange til deres opgaver. Det betyder også, at andre opgaver, fx overordnet forretningsudvikling, bruger agile metoder og setups.

SAFe bygger samtidig på Lean Thinking, der er et agilt princip, som sikrer, at hverken tid, arbejdsindsats eller ressourcer spildes undervejs i udviklingsprocessen. Det er således et underliggende tankesæt, der gennemstrømmer kulturen i organisationen.

De syv kerneområder i SAFe:

 • Lean-Agile Leadership: Ledelse, der tager ansvar for både drift, optimering og udvikling, går forrest og viser vejen
 • Team And Technical Agility: Teams, der er højtydende, tværfunktionelle og har de rette kompetencer, både teknisk og metodisk
 • Agile Product Delivery: Leverancer, der falder løbende og skabes med fokus på kunden
 • Enterprise Solution Delivery: Styring, der på et overordnet plan sikrer innovative, tværgående leverancer
 • Lean Portfolio Management: Porteføljestyring, der afstemmer strategi, finansiering og kan håndtere stor uforudsigelighed i marked og kundebehov
 • Organizational Agility: Organisatorisk agilitet, der muliggør og sikrer hurtig omstilling og kontinuerlig forbedring
 • Continuous Learning Culture: Læringskultur, der understøtter fortsat individuel og kollektiv læring, kompetenceudvikling, innovation og kreativitet

Se et detaljeret grafisk overblik over indholdet i SAFe her.

Hvad er nyt i SAFe 6.0?

I den nyeste version af SAFe er der seks temaer, der trækkes frem – og som er ændret eller styrket i forhold til de tidligere versioner.

De seks temaer er:

 1. Strengthening the foundation for Business Agility
 2. Empowering teams and clarifying responsibilities
 3. Accelerating value flow
 4. Enhancing Business Agility with SAFe across the business
 5. Building the future with AI, Big Data and Cloud
 6. Delivering better outcomes with measure and grow and OKRs

Kilde: https://scaledagileframework.com/whats-new-in-safe-6-0/

Overordnet set er der højnet fokus på et overordnet mål: at sætte virksomhederne i stand til at arbejde – og lykkes – i en omskiftelig virkelighed med markeder, der i høj grad påvirkes af både lokale, nationale og globale hændelser. Dette overordnede mål støttes af et ’Agile Executive Team’, der består af CXX-medarbejderne i virksomheden. Teamet skal sikre, at agiliteten og SAFe-tankegangen forankres på alle niveauer i virksomheden, herunder i den overordnede strategi.

Der er også fokus på at skabe det rette, databaserede grundlag for konkrete handlinger og fremtidsplanlægning. Samtidig beskriver SAFe 6.0 rollerne i virksomheden mere indgående og indfører mere fleksibilitet og plads til fortolkning, så den enkelte organisation kan skabe et tilpasset rollesæt.

Hvorfor er SAFe en god idé?

Bruger du agile metoder i udviklingsarbejdet? Og har du brug for, at flere agile teams arbejder effektivt sammen? Så har du behov for strukturer og processer, der sikrer tværgående koordinering og værdiskabelse. SAFe tegner disse overordnede rammer, som er med til at sikre, at du opnår de mange fordele ved en agil tilgang.

SAFe har fokus på organisationens kontinuerlige udvikling og evne til omstilling. Det er organisatoriske kompetencer, som er absolut nødvendige, hvis I har planer om at kunne følge med den hastige udvikling – og blive ved med at vækste. SAFe er med til at fremtidssikre din virksomhed og kan sagtens bruges som inspiration, selv om du ikke bruger resten af SAFe-rammerne i din virksomhed.

Skal du have etableret SAFe eller andre agile arbejdsmetoder i din virksomhed? Eller mangler du ressourcer i dit agile team? Kontakt os, så vi sammen kan se på dine muligheder. Skriv eller ring til Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk eller + 45 70 27 77 19.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig