Produktion

Virksomheder med flow i produktionen sparer penge og leverer troværdigt. Maksimal udnyttelse af produktionskapaciteten er afgørende for at sikre konkurrenceevne og opfyldelse af kundens behov.

Den rigtige produktionsstrategi er afgørende for at skabe fleksibilitet i produktionen og stabilitet i værdikæden med et minimum af spild, samtidig med at I lever op til kundens forventninger. Mindre spildtid, bedre udnyttelse af ressourcerne og lettere håndtering af kundeforespørgsler er blot nogle af de fordele, man som virksomhed vil opleve ved en produktionsoptimering og -udvikling.  

Vi hjælper virksomheder til at realisere deres potentialer i produktionsprocesserne og ser blandt andet, at nye produktionsmetoder, optimeret produktionslayout, og fokus på shopfloor management danner basis for at sikre fleksibilitet og højeffektive ’produce to order’ koncepter. Dermed opnås blandt andet bedre effektivitet, kort gennemløbstid, et robust og fleksibilitet flow.  

Vi træder til med analyse og afdækning af potentiale, design og udvikling af løsninger samt implementering og idriftsættelse af de ændringer, der skal til for at optimere produktionen i din virksomhed.   

Godt begyndt er halvt fuldendt 

I kaastrup|andersen igangsætter vi produktionsoptimeringen med en foranalyse af jeres eksisterende produktion. Foranalysen tager  afsæt i jeres udfordringer og gennemføres normalt på tre til fem dage. Den munder ud i en businesscase, som danner grundlag for jeres beslutning om det videre arbejde. Foranalysen afrundes med konkrete bud på løsninger, som er med til at sikre jer gevinsten ved arbejdet.  Dermed får I et solidt grundlag for at optimere jeres produktionslinje, så I kan sikre, at I fortsat lever op til jeres kunders forventninger.  

kaastrup|andersen leverer projekter og løsninger i produktionsområdet, blandt andet indenfor:  

  • Indkøb af udstyr, udvidelse og tilpasning af eksisterende produktion  
  • Automatisering af maskiner og testudstyr  
  • New Product Introduction (NPI) & Technology Transfer  
  • Optimering, Lean, Six Sigma projekter  
  • Digitalisering af produktionsplanlægning og arbejdsprocesser  
  • Implementering af MES- og shopfloor-systemer  
  • Predictive maintenance og analytics  

Vi har mange års erfaring med at optimere produktionen og skabe grundlaget for vores kunder succes. Det vidner vores mange gennemførte opgaver ved både store og mellemstore virksomheder indenfor produktionsområdet om.  

 

MES | Industry 4.0 | WMS|  

 

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Vi du have input til, hvordan jeres produktion kan optimeres, og hvordan en foranalyse kan hjælpe jer med at danne overblikket over mulighederne? Så kontakt Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk eller 41825925.