Gør EPR til din konkurrencefordel

Er du klar til emballageregistrering i 2024? Du skal inden den 31. august 2024 registrere og rapportere din emballage i Danmark. Vend dette krav til en styrke.

Danmark indfører nu EPR (Extended Producer Responsibility). EPR er en miljøpolitik indført af EU med det formål at reducere emballageforbrug, øge reel genbrug, genanvende emballage og redesigne til mere miljøvenlig emballage.

Du skal være opmærksom på følgende datoer:

  • 31. august 2024: Frist for registrering af emballagemængde hos DPA (Dansk Producentansvar)
  • 1. oktober 2025: Lovgivning om udvidet producentansvar træder i kraft, og myndighederne begynder at kontrollere virksomhederne

Er du ikke gået i gang med emballageregistrering endnu? Vi sikrer, at du bliver klar til den 1. oktober 2025, når lovgivningen træder i kraft.

Vi sikrer selvfølgelig, at din virksomhed overholder reglerne under EPR. Vi hjælper dig herudover til at udnytte de betydelige muligheder for optimering, ERP giver, der kan styrke din position som foretrukken leverandør hos dine kunder. Det kan omfatte reduktion af emballage, redesign af pakningsmaterialer og forbedring af datakvaliteten. 

Vil du vide mere?

Simon Søgaard Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig
Samarbejde på kontoret

Skab klarhed over din virksomheds ansvar

For at blive klar til emballageregistrering skal du tage stilling til og afklare følgende i din virksomhed:

  • Hvad er din virksomheds forpligtelser, og er den berørt nationelt og i eventuelle udenlandske datterselskaber?
  • Dataafklaring på emballage: har du et setup til at afklare emballage?
  • Kortlægning og rapportering af forventede mængder i 2024
  • Leverandørudvælgelse af kollektive ordninger nationalt og globalt
  • Registrering i DPA og andre relevante emballagedatabaser i eksportlande
  • Processmapping, organisering og roller/ansvar
  • Forberedelse og systemopsætning af detaljeret rapportering

Vi kan hjælpe dig

Vi kan hjælpe dig, uanset hvor langt du er i processen. Vores erfarne konsulenter og projektledere laver planen, så du er klar og klædt på til registreringen inden den 31. august 2024. Vi hjælper blandt andet med:

Identifikation og afklaring

Identifikation og afklaring

Vi identificerer og afklarer, hvilke forpligtelser din virksomhed har nationalt, globalt og pr. CVR-nummer. Vi sikrer også, at alle forpligtelser bliver håndteret korrekt og effektivt.

Varer og data

Varer og data

Vi sørger for at skabe et overblik over, hvilke varer og emballagetyper der er omfattet, og hvordan data indsamles. Vi sikrer også, at jeres datahåndtering er effektiv og i overensstemmelse med EPR-kravene.

Kollektiv ordning

Kollektiv ordning

Vi analyserer og finder den bedste kollektive ordning for din virksomhed, så din virksomhed kan samarbejde med andre om at opfylde EPR-forpligtelserne gennem fælles initiativer og ressourcedeling.

Omkostninger

Omkostninger

Vi sikrer, at du har et klart overblik over forventede omkostninger, herunder fx registreringsgebyrer, administrationsomkostninger, samt systemopsætning og -vedligeholdelse.

Organisering og ejerskab

Organisering og ejerskab

Vi hjælper dig med at etablere klare interne processer og procedurer for dataindsamling, registrering og rapportering.

Implementering og træning

Implementering og træning

Vi udarbejder en detaljeret projektplan, samt udvikler og dokumenterer nye arbejdsprocesser for at sikre EPR-overholdelse. Vi sørger også for grundig forankring og træning af medarbejderne.

Fremtidens krav fra kunder om data for emballage betyder, at virksomheder, der kan levere disse data nemt og effektivt, vil være et skridt foran. Brug dette som en aktiv markedsføringsparameter og stå stærkere i konkurrencen.

Vi tilbyder også forslag til, hvordan din virksomhed kan reducere brugen af forskellige materialetyper og redesigne emballage for at opnå afgiftsbesparelser og en mere miljøvenlig profil.

Kontakt Simon Søgaard Jensen på ssj@kaastrupandersen.dk eller +45 70 27 77 19  for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at være klar til EPR.

Styrk jeres konkurrencefordel

EPR giver jer mulighed for at reducere emballage, redesigne pakningsmaterialer og forbedre datakvaliteten. Brug disse optimeringer til at blive en foretrukken leverandør hos jeres kunder.