Supply Chain-optimering

En effektiviseret Supply Chain sænker jeres omkostninger og øger konkurrenceevnen. Vi hjælper virksomheder med at skabe konkurrencemæssige fordele gennem udvikling af effektive Supply Chain funktioner. Optimering af Supply Chain er ofte den mest betydningsfulde kilde til umiddelbar og langsigtet værdiskabelse for en virksomhed.

Virksomheder samler mere og mere data op om flere og flere elementer, processer og forhold i forretning og produktion – data om hele virksomhedens Supply Chain. De mange data og informationer kan sættes i spil og komme til gavn, så forsyningskæden bliver mere effektiv, skaber bedre produkter hurtigere og sikrer, at virksomhedens mål nås. 

Når en Supply Chain er effektiv, transparent og fleksibel er den også robust og kan reagere hurtigt på udsving i efterspørgsel og ændringer i omgivelserne, der for eksempel indvirker på transportmuligheder. Med best practice-viden og faktaorienteret tilgang identificerer vi udfordringerne på både strategiske, taktiske og operationelle niveauer og hjælper dig med løsninger.

  • Sourcing excellence - Cost and cash flow
  • Lager- og logistikoptimering – Key to cut costs
  • Procesoptimering – Structure the business processes
  • Deliver & return excellence - Speed and efficiency
  • Planning - Forecasting and linking the supply chain   

Vi leverer konkrete løsninger med afsæt i optimerede processer, tværfunktionel styring, differentieret planlægning og performance management. 

Du kan også få løsninger indenfor:

Kontakt os, hvis vi sammen skal se på, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Vil du vide mere?

Lad os tage en snak!

Peter Nymann Andersen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig