Øg din bundlinje – hurtigt

Udnytter du dine muligheder?

Opnå et skarpt fokus på hurtig værdiskabelse, og sørg for at din virksomhed er stærkt rustet til fremtiden.

Vores fælles udfordring

Den seneste tid har budt på mange forandringer og udfordringer – i markeder, forsyningskæder og i vores samfund generelt. Der er fokus på at styrke økonomien og handelen, både på globalt, nationalt og lokalt plan og det skaber et behov for, at vi finder effektive løsninger, der ikke går på kompromis med hverken kvalitet, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed eller overordnet strategi.

Løsninger, der skaber fremdrift

Der er en række mulige projekter, tiltag og initiativer, som kan skabe fremdrift og værdi, der hurtigt er synlig på bundlinjen – en øjeblikkelig gevinstrealisering. Første skridt er en realistisk prioritering af de projekter, som virksomheden allerede har i gang eller har planer om. Om dette har vi skrevet hæftet "Aktivitetsstyring: Styrk din forretning, så det kan mærkes", som du kan hente her. En struktureret og objektiv prioritering skal tage overordnet udgangspunkt i, hvilke projekter og initiativer, der har den korteste tilbagebetalingstid og bidrager positivt til enten top- eller bundlinje på kort sigt. Det betyder, at virksomhederne skal have fokus på:

  • Projekter, der kan eksekveres med agile metoder, hvor der er mulighed for ’Minimum Viable Products’, der kan sendes på markedet med en funktionalitet eller service, der er salgbar
  • Projekter eller initiativer, der for eksempel med Lean-metoder, kan effektivisere og optimere eksisterende processer, bringer gevinster hurtigt (hvis de implementeres korrekt) uden de store udviklingsomkostninger
  • Muligheder for samarbejde med andre aktører i markedet skal afsøges, med en åben tilgang: Det kan være, at virksomheden kan have gavn af at etablere tættere samarbejde med leverandører, konkurrenter eller andre interessenter
  • Et friskt blik på forretningen og forretningsudvikling, det kan for eksempel være en idé at se på cost-out, make-buy strategier, fleksibilitet i forsyningskæden
  • På de interne organisatoriske linjer: At skabe transparens, så opgaver bliver synlige, kan fordeles mellem de rette medarbejdere på optimal vis og derved øge effektiviteten betydeligt
  • På de interne organisatoriske linjer: Et stærkt team-samarbejde i virksomheden støtter en optimal udnyttelse af de kompetencer og ressourcer, der er tilgængelige i virksomheden

Næste skridt er oplagt: At foretage en objektiv vurdering (fri for interne politiske forhold, personlige interesser og præferencer) af, hvilke projekter og initiativer, der:

  1. Bringer mest værdi til bundlinjen her og nu
  2. Kræver mindst indsats at implementere
  3. Er langtidsholdbare og kan fortsætte med at skabe værdi i fremtiden samt
  4. Bidrager til generel fleksibilitet og robusthed i virksomheden, så den er bedre rustet til potentielle fremtidige kriser

Grundlæggende handler det om at identificere, prioritere og implementere projekter, der har en stærk positiv effekt på virksomhedens mål, giver gode tal på bundlinjen i indeværende regnskabsår, og samtidig er i tråd med virksomhedens strategi for udvikling på længere sigt.

kaastrup|andersen har stor erfaring i både identificering af værdiskabende projekter, forretningsmuligheder og optimeringspotentialer. Vi bidrager med et objektivt, helhedsorienteret perspektiv, og leverancemodeller, der sikrer kortest mulig ROI (Return On Invenstment). Vi har også fokus på at skabe grundlaget for, at ROI’en bliver kontinuerlig, gennem for eksempel drop-releases, som sikrer løbende kapitalisering.

Vi benytter hele vores værktøjskasse til at skabe præcis det setup, som er optimalt for den enkelte kunde. Det betyder, at vi benytter os af både agile metoder, Lean-tilgange, traditionel projektledelse, forretningsudvikling, forandringsledelse, risikostyring – altid med et pragmatisk fokus på fremdrift, der skaber værdi og robusthed nu og her.

Langtidsholdbare resultater

Ved at fokusere på umiddelbar værdiskabelse gennem et skarpt blik på både eksterne og interne forhold i virksomhederne, skaber vi hurtig tilbagebetaling, fremdrift og robusthed i løsningerne. Virksomhedernes mål bliver tydeligere for både ledelse og medarbejdere – og det opbygger samtidig motivation og engagement, der ruster os (endnu) bedre til en fremtid, som ser anderledes ud end den, vi er vant til.

Har du brug for bedre tal på din bundlinje lige nu? kaastrup|andersens objektive og pragmatiske tilgang til kundernes udfordring har bragt gode resultater - læs for eksempel vores case om DPA eller om vores erfaringer med Supply Chain Management. Vi er klar til at hjælpe dig og din virksomhed godt ind i et forandret erhvervsliv. Som inspiration til, hvordan I kan optimere aktivitetsstyringen i jeres virksomhed for at øge bundlinjen, har vi samlet dette hæfte. Du er også velkommen til at kontakte Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk eller +45 7027 7719 for en snak om, hvordan vi sammen kan øge jeres bundlinje.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig