Programmer er tæt knyttede til virksomhedens strategiske tiltag og konkurrenceevne.

Det betyder, at evnen til at omsætte strategiske tiltag til operationelle aktiviteter er i højsædet. Der vil også være mange ledelsesinteressenter involveret, og derfor er vores uvildighed på dette punkt en fordel. Det faktum, at vi ikke er en del af kundeorganisationen resulterer i et frit og stærkt fokus på at skabe et succesrigt program.

I alle de udfordringer, hvor vi bidrager, måler vi vores vigtigste bidrag i fremdrift. Uden fremdrift er der en overhængende risiko for at udviklingen overhaler projektet. Dette gælder i udtalt grad for programmer. Og sker det, er investeringen i værste fald tabt. I kaastrup|andersen tager vi initiativ og udviser handlekraft for at sørge for den fremdrift, der sikrer programmets succes.