Undgå faldgruber med en stærk ERP-strategi

ERP

Skab succes med dit ERP-projekt – og undgå de klassiske faldgruber

En ERP-proces kan kuldsejle, hvis forarbejdet ikke er gjort. Husk at systemleverandøren har en anden dagsorden end dig. Vent derfor med at vælge leverandør, indtil du har styr på din kravspecifikation.

Et velfungerende ERP-system har stor betydning for både drift, innovation og vækstmuligheder i en virksomhed. Derfor kan der være mange gode grunde til at erstatte eller konsolidere en organisations ERP-system.

Strategier og metoder til en effektiv proces for ERP-implementering

Vi har skrevet en guide om, hvordan I på effektiv vis kan tage kontrol over processen

Hent guiden her

Men lad os allerede her se nærmere på nogle af de udfordringer, I kan møde:

Vær kræsen med customization

ERP-systemer kan i dag udbygges med tilretninger og customizations, som kan effektivisere stort set enhver proces.

Men det er ikke altid en god idé.

For de er som regel forbundet med store omkostninger. Derfor er det klogt at standardisere så mange processer som muligt, fordi I så kan udnytte ny teknologi maksimalt.

Del jeres processer ind i dem, som faktisk kan standardiseres og dem der kræver særlige løsninger. Brug kun ressourcer på absolut nødvendige tilretninger og customizations – dem, som er nødvendige, værdiskabende og tydeligt forbedrer konkurrenceevnen.

Pas på! ERP-processen må ikke løbe af sporet

Vurderingen af standardisering er et godt eksempel på, at det er vigtigt at sætte den rette kurs fra starten.

Det kræver indgående forretningsforståelse, så I undgår, at den komplekse ERP-proces løber af sporet. Derfor bør I ikke lægge jer fast på en systemleverandør for tidligt i processen, fordi processen så styres af systemets muligheder frem for af jeres behov.

Sørg i stedet for en kortlægning af jeres proceslandskab, som blandt meget andet afdækker, hvilke processer der kan standardiseres hos jer – og hvilke, der ikke kan.

Afgørende at få alle med

Et andet opmærksomhedspunkt er organisationen. For de forretningsmæssige mål skal  sikres i en kompleks forandringsproces, så ledere og medarbejdere tager ejerskab, når processer forandrer sig.

Det skal I have målrettet fokus på.

Sørg for at skabe et fælles afsæt for den forandringsproces, som ERP-implementeringen vil skabe på tværs af organisationen; herunder hvilken værdi den tilfører.

Det er nødvendigt, at alle, der påvirkes af forandringen, forstår formålet og hvad der kan medfølge.

På tværs af organisationen skal forandringerne forankres, så implementeringen bliver succesfuld.

Især her ser vi udfordringer hos mange virksomheder, fordi forventninger ikke afstemmes på tværs af enheder og afdelinger. Når de nye systemer og processer ikke forankres stærkt hos den enkelte medarbejder, kan I ikke høste alle fordelene ved ERP-implementeringen.

Denne proces er samtidig nært forbundet med, hvilke krav I skal stille til den systemleverandør, I senere vælger. For behovsafklaring og opstilling af fælles mål og evalueringskriterier tydeliggør, hvad der skaber gevinst i netop jeres organisation.

Først analyse og kravspecifikation – så leverandør

Som uvildig partner kan vi hos kaastrup|andersen hjælpe jer, så I ikke gifter jer for tidligt med en systemleverandør.

Vi oplever ofte, at systemleverandører gerne vil træde ind i processen så tidligt som muligt. Men det kan være en stor ulempe, fordi projektet dermed tager retning efter systemleverandørens udbud.

Først når I har gjort det nødvendige og grundige forarbejde, har I den viden, der skal til for, at jeres forretningskritiske behov sættes over den kommende systemleverandørs interesser; et sammenligneligt grundlag til at indhente tilbud.

I vores guide ”Strategier og metoder til en effektiv proces for ERP-implementering” kan du hente viden om, hvordan I bør arbejde med jeres kommende ERP-projekt.

Guide: Strategier og metoder til en effektiv proces for ERP-implementering

Hent vores guide og få viden om, hvordan I bør arbejde med jeres kommende ERP-projekt

Hent guiden

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig