Mobilex skaber fremtiden med det rette valg af ERP-system

Mobilex A/S tager de næste skridt på deres vækstrejse med digital transformation af deres ERP-setup.

Mobilex’ nuværende ERP-system kæmper for at følge med virksomhedens hastige vækst og det øgede behov for digitalisering. Denne forretningskritiske udfordring kræver en omhyggelig og strategisk tilgang til valg af nyt system og leverandør. Mobilex allierer sig med kaastrup|andersen. Sammen sikrer de, at valget af et nyt ERP-system træffes på et solidt og faktabaseret grundlag.

Mobilex, en førende leverandør af hjælpemidler til ældre og folk med fysisk funktionsnedsættelse, står over for en afgørende beslutning for deres fremtidige vækst. Med en betydelig stigning i aktiviteten fra forhandlere i hele Europa og et stigende krav om digitalisering, ser de behovet for at opgradere deres nuværende ERP-system, for blandt andet i højere grad at kunne automatisere arbejdsprocesser. Mobilex tager kaastrup|andersen med i den proces. kaastrup|andersen er den objektive sparringspartner, der hjælper Mobilex med at træffe det forretningskritiske valg af ERP-system og leverandør på et oplyst og faktabaseret beslutningsgrundlag.

Mobilex finder frem til det rette ERP-system, og vælger på basis af den succesfulde proces med foranalysen også kaastrup|andersen til at være ansvarlig for projektledelsen af selve ERP-implementeringen og den store forandringsproces, som implementeringen også medfører. Det gør de på baggrund af kaastrup|andersens omfattende kendskab til Mobilex og den effektive proces, de har været igennem, samt kaastrup|andersens faglighed i at lede komplekse, forretningskritiske IT-projekter.

Læs om samarbejdet mellem Mobilex og kaastrup|andersen i denne case.

 

Mobilex logo

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig
Thomas Nygaard Christensen

"Sammen med kaastrup|andersen havde vi fornøjelsen af at arbejde med kompetente konsulenter, der forstod vores behov. Deres professionalisme og tillidsvækkende tilgang gjorde hele processen med at vælge det rette ERP-system og leverandør effektiv og gennemsigtig.

Det var tydeligt, at konsulenterne havde en bred vifte af kompetencer, der supplerede hinanden godt. De guidede os igennem med et væld af gode værktøjer, som hjalp os med objektivt at vurdere de forskellige ERP-systemer, de præsenterede for os. ERPsystemer og -leverandører som ville have været vanskelige for os selv at identificere og udvælge. Derudover gav de os løbende kyndig sparring, så vi vidste præcis, hvad vi skulle være opmærksomme på, og hvordan vi bedst muligt kunne navigere igennem denne kritiske beslutningsproces for vores forretning."

Thomas Nygaard Christensen
CEO, Mobilex A/S

Udfordring

Mobilex står overfor den udfordring, at deres nuværende ERP-system, som de selv har udviklet og tilpasset gennem årene, ikke længere kan følge med virksomhedens vækst og det stigende krav om digitalisering.Mens systemet dækker visse områder godt, halter det bagefter på andre områder. For at sikre, at de kan følge med den digitale udvikling, er det nødvendigt at opgradere til en mere moderne og tidssvarende ERP-løsning, så de i højere grad kan automatisere arbejdsprocesser.

Som virksomhed, der ikke tidligere har erfaring med valg og udskiftning af ERP-systemer, beslutter Mobilex, at de har brug for en pålidelig sparringspartner til at lede dem gennem denne komplekse og forretningskritiske proces. Med det store landskab af muligheder, der findes inden for ERP-systemer, ønsker de at sikre, at de vælger det rette system, der kan imødekomme både deres nuværende og fremtidige behov.

Mobilex er også opmærksom på vigtigheden af at integrere forandringsledelse fra starten af projektet for at forberede organisationen på den kommende ændring. De forstår behovet for at håndtere de psykologiske aspekter, der spiller en rolle i medarbejdernes accept af det nye system og for at sikre projektets succes.

Løsning

kaastrup|andersen bidrager med erfarne ERP-konsulenter, der guider Mobilex effektivt igennem processen på en sikker og struktureret måde. kaastrup|andersens rolle er at hjælpe dem med at navigere gennem det komplekse landskab af ERP-løsninger, forbinde det til deres specifikke behov og guide dem sikkert igennem den forretningskritiske proces med at træffe et valg af ERP-system og leverandør.

kaastrup|andersens ERP-konsulenter skaber det nødvendige overblik gennem en velafprøvet og metodisk tilgang, der tager udgangspunkt i Mobilex’ specifikke behov med målet om at bidrage med et faktabaseret beslutningsgrundlag.

Processen består af følgende fire trin:

  1. Definition af Mobilex’ forretningsbehov gennem strukturerede interviews med medarbejderne for at sikre inddragelse og opbakning fra hele organisationen
  2. Evaluering af forretningsbehovenes kritiske karakter og værdiskabelse ud fra Mobilex’ egen værdiansættelse. kaastrup|andersen anvender et analyseværktøj, der scorer de forskellige forretningsbehov for at sikre objektiviteten.
  3. Screening af potentielle leverandører, der matcher Mobilex’ krav
  4. Præsentation af de bedste ERP-leverandører og deres systemer med dertilhørende workshops for at opnå dybdegående indblik i systemernes funktioner

Mobilex vælger på baggrund af foranalysen at gå videre med tre mulige ERP-systemer. Alle tre systemer kan understøtte virksomhedens vækstambitioner og digitale transformation. Det har stor betydning for Mobilex, at valget af det nye ERP-system og dets implementering ikke påvirker driften negativt, eller skaber vanskeligheder for deres værdifulde forhandlere rundtom i Europa. Det viser sig at være en udfordrende opgave at træffe det endelige valg, da de forskellige forretningsfunktioner i første omgang finder flere af de præsenterede ERP-systemer og leverandører velegnede i forhold til virksomhedens behov.

kaastrup|andersen tilbyder i denne situation objektive analyseværktøjer og vejledning for at hjælpe Mobilex med at indsnævre deres valg. Desuden foretager Mobilex en omfattende referenceundersøgelse blandt leverandørernes kunder og trækker på deres eget netværk for at sikre en grundig afdækning af alle relevante vinkler, inden de træffer valget.

Resultat

Mobilex vælger en ERP-leverandør, som virksomheden har fuld tiltro til, og står nu overfor at skulle igangsætte den store implementering af ERP-systemet. Mobilex er bevidst om de ressourcer, som det kræver for en vellykket implementering og succesfuld forankring af det nye system i virksomheden. På basis af den succesfulde proces med foranalysen, vælger Mobilex også kaastrup|andersen til at være ansvarlig for projektledelsen af selve ERP-implementeringen og den store forandringsproces. Det gør de på baggrund af kaastrup|andersens omfattende kendskab til Mobilex og den effektive proces, de har været igennem hidtil, samt kaastrup|andersens faglighed i at lede komplekse, forretningskritiske projekter.

En vigtig læring fra foranalysen er for Mobilex A/S betydningen af forandringsledelse i projektet. Alle medarbejdere opfordres til at deltage aktivt, da det er afgørende for projektets succes. Denne fælles indsats skaber et stærkt sammenhold i organisationen, og selvom udfordringer kan opstå undervejs, er Mobilex parat til at tackle dem i fællesskab og sikre et vellykket projekt.

I kaastrup|andersen er vi klar til også at hjælpe dig. Vi har en objektiv tilgang til valget af ERP-systemer, hvor vi tager udgangspunkt i jeres virksomhed og dens behov. Vi kan hjælpe jer med både de strategiske overvejelser, valg af system, behovsafdækning, projektledelse og styring af implementering, samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ERP her.

Kontakt Flemming Middelhede Jensen på fmj@kaastrupandersen.dk eller +45 70 27 77 19 for at få en uforpligtende snak om dine overvejelser og ERP.

Download casen her

Vil du printe, gemme eller videresende casen til en kollega? Klik herunder, og hent casen som pdf.

Download casen her

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig