Karriereveje

Mange veje og baggrunde

I kaastrup|andersen arbejder vi hver dag for at hjælpe kunderne. Gruppen af konsulenter er jævnt fordelt med hensyn til alder, køn og erfaring. Der er forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men de fleste er ingeniører, økonomer eller har en it-uddannelse.

Hvis du eksempelvis bliver ansat som projekteder og ikke allerede er certificeret, tilbyder vi dig hurtigt det relevante kursusforløb. Det vigtigste er, at du brænder for at dygtiggøre dig indefor dit felt. Vi arbejder med titlerne junior konsulent, konsulent og senior konsulent. Titlen afhænger af dine resultater og den erfaring, som du har med i bagagen.

Med en ansættelse som it-udvikler eller it arkitekt vil eventuel videreuddannelse afhænge af dine kvalifikationer og kompetencer samt hvilket felt og hvilke projekter, du kommer til at arbejde med.

Faglig og personlig udvikling

Den, der tror sig færdiguddannet, er mere færdig end uddannet

k|a academy

k|a academy er den overordnede betegnelse for en serie af uddannelsestiltag, som vi løbende har gang i. Så hurtigt som muligt vil du deltage i kaastrup│andersens egen uddannelse. Ud over at uddanne i projektledelse er kursusrækken også med til at sikre, at alle projektledere hos kaastrup│andersen har et fælles projektsprog. Sideløbende afholder vi interne kurser efter behov og gerne efter dine ønsker. Endelig skiftes vi til at undervise hinanden, når vi er samlet til månedsmøde.

Mentorordning

Mentorordningen er for dig, der har været ansat i nogle måneder. Som nystartet får du tilknyttet en buddy, som skal sikre, at du falder godt til i jobbet, og som hjælper dig med alt fra helt praktiske ting til daglige udfordringer. Når du er klar til det, får du tilknyttet en mentor, som er din sparringspartner. Du kan bruge din mentor som rådgiver og vejleder, både mht. teori og praksis, når det drejer sig om projektledelse eller it-udvikling. Vi matcher mentorer og mentées efter behov og bytter også jævnligt rundt. Du vil også selv få rollen som mentor, når du er klar til det.

Vores kultur bygger på stærke værdier

Vores værdier er synlige - både i tale og handling