Få en ERP-implementering, der virker

ERP

ERP-implementeringer er ikke ’bare lige’

En vellykket ERP-implementering skaber stor værdi. En kuldsejlet proces kan til gengæld være fatal. Vigtige nøgler til succes ligger gemt i processens første stadier: Foranalyse og kravspecifikation.

En ERP-implementering finder sted med års mellemrum – og der er altid sket meget teknologisk nyt siden sidst. Derfor har virksomheder svært ved at komme i mål med processen på egen hånd.

Af samme grund hjælper vi hos kaastrup|andersen vores kunder med ERP-implementering. Gang på gang har vi erfaret, hvor ekstremt vigtigt det er at komme rigtigt fra start. Vores råd er derfor altid, at I skal være meget grundige, når det gælder foranalyse og kravspecifikation, så I føres sikkert frem mod det endelige valg af systemleverandør.

Foranalyse

Foranalysen er et meget vigtigt første trin i den komplekse proces, som en ERP-implementering er.

Her lægges et solidt fundament for resten af processen med disse tre grundsten:

  1. Afklar vision og strategi for projektet
  2. Identificér forretningskritiske behov
  3. Udarbejd det første grundlag til en business case, der retfærdiggør investeringen

Vision og strategi

Der er mange forskellige indgangsvinkler til en ERP-implementering. Uanset årsagen er det helt afgørende, at I opstiller en klar vision for projektet, som beskriver mere end blot en teknisk opgradering. Allerede her skal I forholde jer til den transformation af virksomhedens arbejdsgange, som en ERP-implementering bør være, så forandringen skaber den forventede værdi.

Forretningskritiske behov

I denne fase skal der dannes et overblik, så de forretningskritiske behov er tydelige. Her ser I fx på, hvor der kan opstå flaskehalse, om der er problematiske arbejdsgange eller om organisationen går glip af muligheder. Målet er at definere, hvordan problemer kan løses og uudnyttet potentiale bedst indfries.

Business case

Herefter skal der udarbejdes en business case, så I ved, om omkostningerne til jeres kommende ERP-implementering kan retfærdiggøres. Det skal være tydeligt, at I opnår den forventede gevinstrealisering.
I denne fase hjælper vi vores kunder med at få en indikation af, hvordan der kan skabes ekstra værdi med effektiviseringer, optimeringer, services eller nye arbejdsgange.

Kravspecifikation

Næste skridt på vejen til en succesfuld ERP-implementering er en analyse, der omsætter jeres forretningskritiske behov til en kravspecifikation. Her ser vi på, hvad I har gjort hidtil. Måske har I pga. travlhed skabt alternative arbejdsprocesser, som nu skal revideres og optimeres.

Kommer I fra et ældre legacy system, kan der være meget at hente ved en opgradering til et moderne system, der er fulgt med den teknologiske udvikling og kan håndtere flere og mere komplekse processer digitalt.

Der laves i denne fase en behovsanalyse med kortlægning af jeres proces og systemlandskab. Desuden defineres de nøgleprocesser, som vil stille særlige krav til jeres kommende systemleverandør.Arbejdet bliver til en kravspecifikation, som danner grundlag, når der skal indhentes tilbud fra relevante systemleverandører.

Få del i vores erfaringer

At vælge det rette ERP-system og den rigtige leverandør er en svær opgave. Tilretninger og customizations kan være virkelig dyre, imens et stort system med mange unødvendige funktioner som standard også koster derefter.

Hent e-bogen:
4 råd til succes med dit ERP-projekt

Sådan sikrer du, at din ERP-implementering bliver en forretningsmæssig fordel i stedet for en klods om benet.

Hent e-bogen