Nyt ERP-system – kom rigtigt fra start

ERP

ERP: Gå velforberedt til opgaven

Det samlede og tværgående overblik over data fra hele virksomheden, kombineret med evnen til at omsætte informationerne til beslutninger, kan være det, der gør forskellen på, om din virksomhed formår at holde fast i sin markedsposition og vækste yderligere.

Nogle kalder ERP-systemet for ’virksomhedens centralnervesystem’, fordi det sikrer virksomhedens drift og virke. Her kan alle data fra virksomhedens funktioner samles og tilgås, og skabe grundlag for analyser og rapporter om drift og lønsomhed.

Eksempler på mulige moduler i et ERP-system:

 • Finans
 • MES
 • CRM
 • Indkøb
 • HR
 • SCM

Muligheder og opmærksomhedspunkter ved nyt ERP-system

Der kan være mange grunde til, at I skal i gang med at implementere et nyt ERP-system.

For eksempel:

 • I mangler et samlet overblik over jeres data
 • Nuværende platform har end-of-life
 • Jeres system er forældet
 • Nye processer og arbejdsgange
 • I er i vækst og skal bruge et system til at håndtere mere data og større kompleksitet

Uanset hvad jeres motivation er for at overveje et skifte, får du her et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger et ERP-system bringer med sig.

Du er også meget velkommen til at downloade vores e-bog: 4 trin til succesfuld ERP-implementering.

Muligheder - nyt ERP Opmærksomhedspunkter - nyt ERP
Grundlæggende bidrager et ERP-system med tre centrale muligheder:

 • Alle medarbejdere benytter de samme data, så der ikke er fare for parallelle processer, dobbeltarbejde eller fejlagtige leverancer, da al information samles ét sted
 • Produkter og kunder kan følges gennem hele værdikæden. Det sikrer både kvalitet, leverancehastighed og sporbarhed
 • Ledelse (og medarbejdere) kan trække information fra alle dele af ERP-systemet – i både realtid og historisk. Det danner et stærkt beslutningsgrundlag for den daglige drift og langsigtede strategi

Et velfungerende ERP-system kan således danne grundlaget for at effektivisere virksomhedens drift og dermed skabe muligheder for vækst og fremdrift.

Som med så mange andre store it-systemer kan ERP-løsninger også medføre uhensigtsmæssigheder:

 • Det kan være dyrt at implementere og vedligeholde – både i forhold til anskaffelse, men i særdeleshed i den daglige drift, der også kan kræve løbende opdateringer og justeringer
 • Implementeringen kan være svær og kræver forandringsledelse – da det griber ind i mange områder og arbejdsprocesser
 • Hvis et ERP-system tages ud af produktion, er det en stor opgave at skifte til et andet system – der er mange områder, som skal håndteres, for eksempel datamigrering, cut-over-processer og synkroniseringer af systemer

Netop sidstnævnte gør sig gældende for nogle SAP-platforme, som i 2027 har end-of-life.

Overvejelsen: Skal – skal ikke?

For at sikre, at du kommer omkring de mest centrale overvejelser om, hvorvidt I skal implementere et nyt system af den kaliber, som et ERP-system ofte er, bør du tage stilling til perspektiv, mål og forudsætninger:

Perspektiv

Her handler det om at hæve blikket og flyve op med helikopteren, så du kan se det hele i et lidt større perspektiv, når du kigger ned over jeres strategi og forretningsmodel. Det er nemlig helt centralt at klargøre, hvordan ERP-systemet skal understøtte strategien og forretningsmodellen, men I kan også have glæde af at skærpe eller tilpasse forretningen til markedet. Også her kan ERP bidrage positivt.

Når I skal overveje perspektiverne, kan det være en fordel at se mod nogle af dem, som allerede har gennemgået skiftet. Vi har tidligere hjulpet for eksempel R2Agro med at afdække behov, opsætte krav, udvælge leverandør, udvikle løsningen, implementere og idriftsætte den. Læs hele casen her.

Mål

Allervigtigst er det, at I tænker over, hvilken værdi I gerne vil have ud af ERP-systemet. Dette viser nemlig grundlæggende, hvilke krav I skal stille til jeres fremtidige system og leverandør.
Gør derfor målet klart! Hvad ønsker virksomheden at opnå? Hvad er fordelene, for både forretning, ledelse og medarbejdere? Vær konkret og find de saglige og velbegrundede argumenter frem.

Forudsætninger

Tænk tid, ressourcer og omfang:

 • Hvilken type projekt står I overfor?
 • Har I de rette kompetencer til at eksekvere, så de forventede gevinster realiseres?

Bør I inddrage en ekstern samarbejdspartner, som ikke skal løse daglige driftsopgaver, mens projektet står på, og som kan glide ud af organisationen, når systemet er i drift?

kaastrup|andersen som din samarbejdspartner

I kaastrup|andersen står vi selvfølgelig klar til at hjælpe jer. Vi kan hjælpe med de strategiske overvejelser, valg af system, kravs- og behovsafdækning, projektledelse og styring af implementering, herunder den kommunikationsmæssige indsats, forandringsledelse, samt den efterfølgende vedligeholdelse. Læs mere om vores services her.

Du er altid velkommen til at kontakte Flemming Middelhede Jensen på fmj@kaastrupandersen.dk eller ringe til os på +45 70 27 77 19, hvis du ønsker en uforpligtende snak om dine overvejelser om ERP.

Hent e-bogen:
4 råd til succes med dit ERP-projekt

Sådan sikrer du, at din ERP-implementering bliver en forretningsmæssig fordel i stedet for en klods om benet.

Hent e-bogen