Er sporbarheden i orden?

Data

Data – har du styr på din forretning?

Sporbarhed er vigtigt for mange virksomheder – på grund af kvalitetskrav, lovgivning og sikkerhed – og det kræver gode data.

Hvis ikke fødevareproducenten har et helt præcist billede af, hvilke produkter, der er landet hos hvilke forhandlere, kan der opstå farlige situationer, hvor forbrugerne indtager sundhedsskadelige produkter. Møbelproducenten, der fremstiller hængekøjer, skal sørge for, at alle produkter er testet efter gældende regler og at testene er dokumenterede. Bilproducenten er nødt til at holde styr på alle de dele, der kommer fra underleverandører – og hvor de er blevet brugt i de forskellige bilmodeller, for at kunne spore eventuelle fejl i komponenter fra underleverandører.

Vi kan finde mange eksempler på, hvordan virksomheder skal bruge data på produkter, kunder og leverandører til at sikre, at der er fuld sporbarhed. Sporbarheden giver transparens og kan hjælpe med at optimere både produkternes kvalitet, leverance, kundeoplevelse og eventuel efterfølgende service. Men sporbarheden fungerer ikke uden valide og entydige data.

Bring produktsporbarheden i fokus

Først og fremmest ligger der for mange virksomheder et stykke arbejde i at undersøge, hvordan de forskellige typer data flyder gennem virksomhedens systemer. Somme tider skifter data ’hjemsted’ fra det ene system til det andet. Det kan være, at produktionsafdelingen i en virksomhed benytter et MES til at håndtere deres produktdata, men når marketingafdelingen skal bruge produktdata til deres materiale, plukkes enkelte informationer fra MES og lægges ind i et lokalt excelark, som marketingafdelingen selv vedligeholder. Det betyder, at data i excelarket kommer til at leve deres eget liv, uden kontakt til de ’rigtige’ data i MES – og i værste fald sker der ændringer i MES, som burde reflekteres i data i excelarket, men det sker ikke.

I samarbejde mellem virksomheder kan der også opstå udfordringer. Et eksempel fra transport- og logistikbranchen: Her er ofte samarbejde mellem forskellige leverandører og vognmænd og de skal håndtere data om en given transportordre. Men de transportører, der skal samarbejde om at flytte en leverance fra A til B, benytter ikke samme it-systemer og det betyder, at dele af data kan gå tabt, når de flyttes mellem systemerne. Og det kan igen have konsekvenser for den samlede ydelse – at kunden ikke modtager leverancen på det ønskede tidspunkt eller adresse. Samtidig tabes sporbarheden undervejs og det kan være problematisk at placere ansvaret for eventuelle fejl.

Det er vigtigt, at systemerne internt en virksomhed eller mellem samarbejdende virksomheder taler sammen, så alle typer data overlever systemskifte.

Hvad med datasporbarheden?

Sporbarhed af produkter er én ting, og vi kan udvide perspektivet og se på sporbarheden af selve de data, som virksomheden ligger inde med: Er der styr på, hvem der har foretaget ændringer i data? Det handler om ejerskab, forædling og forvaltning af data og for mange virksomheder er der mange gråzoner – den etablerede ’data governance’ dækker sjældent alle typer af data i alle dele af værdikæden og man risikerer derfor at sporbarheden af selve data er lav. Det kan betyde, at hvis der opstår uoverensstemmelser mellem data, så vil det være praktisk taget umuligt at finde ud af, hvor uoverensstemmelsen er opstået, og hvem der er ansvarlig for den.

Sporbarheden af selve data er grundlæggende for, at sporbarheden af produkter kan opnås og bør stå højt på dagsordenen hos alle virksomheder. Høj sporbarhed er med til at mitigere eventuelle fejls negative indvirkning på forretningen: Når der er styr på det enkelte produkts produktionsproces, indhold og historik, vil virksomheden kunne reagere hurtigt og målrettet, hvis der skulle opstå problemer med produktet. Det kan være en udfordring at etablere effektive og gennemskuelige rammer for dataforvaltning – men det er ofte en investering, der kan vise sig værdifuld, hvis uheldet skulle være ude. Læs også mere om Product Lifecycle Management her.

Er din sporbarhed i top – på både produkter og data? Og har din virksomhed en tilstrækkeligt stærk dataforvaltning? Kontakt os og lad os sammen se på, hvordan vi øger din sporbarhed og kontrol med data. Vi byder på en kop kaffe og en uforpligtende snak om potentialerne. Ring eller skriv til Lars Glowienka på 41825925 eller lgl@kaastrupandersen.dk.