Hvad er MES

- og hvad får du ud af det?

Manufacturing Execution System

Spar penge og øg effektiviteten

Manufacturing Execution System (MES) er produktionsløsningen, som understøtter din virksomhed i at forbedre kvaliteten af jeres produkt, produktivitet, kundeservice og at leve op til kravene fra myndigheder. Når MES ikke er der, eller ikke virker, kan virksomheden ikke producere optimalt, og det kan koste dyrt. Et Manufacturing Execution System udgør dermed livsnerven i den moderne produktionsvirksomhed.

MES styrer alle data vedrørende produktionen. Det bygger bro mellem forretningssystemer (ERP) og automations-/produktionssystemer (PLC/SCADA/Linjestyring) og sikrer både udførelsen af produktionen, og en lang række tilstødende funktioner. En MES-løsning håndterer eksempelvis sporbarhed, produktionsmonitorering, rapportering og kvalitetssikring – elementer, som er grundlæggende for, at virksomheden kan levere de produkter og ydelser, som den lever af. Netop sporbarheden i produktionen er en af de helt store fordele ved et MES, da virksomheden dermed kan følge et produkt fra leverandør til butik.

Når en MES-løsning ikke fungerer optimalt, er virksomheden oftest ikke i stand til at udnytte den fulde produktionskapacitet, fordi den mangler datagrundlaget for at kunne effektivisere. Uden MES er det også svært at finde årsagerne til eventuelle produktionsstop – og være i stand til at undgå lignende problemer i fremtiden. Samtidig risikerer virksomheden at sende mangelfulde produkter på markedet (og ikke være i stand til at tilbagekalde de fejlbehæftede produkter).

Læs med, når vi her tager et nærmere kig på MES – og hvad en velfungerende MES-løsning betyder for drift og udvikling af en lønsom produktionsvirksomhed.

Hvad får du med MES?

Som navnet siger, er MES – Manufacturing Execution System – et system. Et MES understøtter fejlfrie produktionsprocesser, leverer real-time løbende feedback om ændringer, og er en samlet informationskilde i forhold til alt det, der foregår i den daglige produktion. Helt konkret betyder det, at MES bidrager til:

 • Fejlfri eksekvering af indkomne ordrer
 • Høj sporbarhed i produktionen
 • Etablering af best practise
 • Reduceret spild, kassationer og re-work
 • Hurtigere skift i produktionen (for eksempel til en anden produkttype)
 • Øget oppetid
 • Papirløse workflows
 • Lettere fejlfinding
 • Mindre lagerbinding via eliminering af ’hvad-nu-hvis’-lager

Set fra et mere overordnet forretningsperspektiv kan en velfungerende MES-løsning dermed sikre:

 • Øget output og kvalitet
 • Transparens i data fra planlægning til produktionsgulvet

Reducerede driftsomkostninger og lead time.

Hvordan spiller MES sammen med resten af virksomheden?

MES indgår i et (mere eller mindre) komplekst samspil mellem flere forskellige niveauer i en virksomhed. Den viste model (inspireret af Purdue Reference Model) giver et generisk overblik over, hvordan MES hænger sammen med en lang række andre systemer:

 

De tre niveauer i produktionen, ERP, MES-løsning og Scada-systemer, PLC-systemer, automatiserede produktionssystemer
De tre niveauer i produktionen, ERP, MES-løsning og Scada-systemer, PLC-systemer, automatiserede produktionssystemer

Groft sagt behandles indkommende ordrer, overordnet planlægning og logistik i virksomhedens ERP-system. ERP-systemet sender produktionsordrer videre til MES, som håndterer selve produktionen af produkterne, så de lever op til de informationer, som ordrerne fra ERP-systemet indeholder. Man kan sige, at ERP sender en procesordre, hvorefter MES skaber og eksekverer en arbejdsordre. Alle produktionsparametre håndteres og styres af MES, som sender de rette instrukser videre til PLC’erne (Programmable Logic Controller: en lille computer brugt til automation i industrien), der udfører den konkrete produktion af produkterne.

Når produktionen er færdig, sender MES data tilbage til ERP (typisk som en batch-kørsel) om selve produkterne. Denne information kan spænde bredt, alt efter hvad virksomheden har brug for: For eksempel vil fødevarevirksomheder og pharmaindustrien have brug for meget detaljerede sporingsdata fra alle produktionsfaser for at sikre, at eventuelle sundhedsskadelige produkter kan identificeres og tilbagekaldes fra markedet, eller i industrien, hvor produkter med fejl ligeledes kan identificeres, før de når kunden. Det kan for eksempel dreje sig om en vaccine, der giver uventede bivirkninger eller en bil, der har problemer med bremserne.

På det strategiske niveau i virksomheden spiller MES også en stor rolle: MES-løsningen kan levere en overvældende mængde data om, hvordan produktionen forløber, hvilket kan være afgørende for de strategiske valg, virksomheden løbende står overfor. Virksomhedens ledelse har en opgave i at gøre sig klart, hvilke data – og i hvilken form – man ønsker dette. Det kan gøres ved for eksempel at oprette Lean-grupper, som afdækker den forretningsmæssige værdi ved målinger på forskellige parametre og dimensioner.

Der er ingen tvivl om, at det er helt centralt, at man i arbejdet med MES holder sig samspillet med de andre niveauer for øje, for det er hér værdien af en stærk MES-løsning giver gevinster – både på kort og på lang sigt.

Et nærmere kig på MES

Som navnet siger, er MES et system, som indeholder en række elementer. Hvis man som virksomhed investerer i et generelt (hyldevare) MES vil der typisk være elementer, som man vælger at bruge, og andre, som man vælger fra, fordi de ikke bringer værdi. Og som altid, når det drejer sig om implementering af systemer, så er en grundig analyse og behovsafdækning helt central – sammen med en prioritering af, hvilke mål man ønsker at nå med sit MES. Der kan være både en overordnet virksomhedsstrategi, der skal følges og/eller en specifik retning eller vision for selve produktionsområdet.

Samspillet mellem MES-løsningen og de andre niveauer af virksomhedens systemer skal afdækkes; det siger sig selv, at produktionsområdet ikke nødvendigvis kan udnytte et nyt MES til fulde, hvis samspillet med for eksempel ERP-systemer (niveau 4) og selve produktionsstyringen (fx via PLC’er, niveau 0-2) ikke fungerer.

MES eller MOM – hvad er hvad?

Forkortelserne MES (Manufacturing Execution System) og MOM (Manufacturing Operations Management) bruges ofte i flæng. Der er ingen vedtaget definition af, hvad der er hvad. Hvis vi kigger nærmere på selve de ord, der bruges, så kan de skilles en smule ad:

MES er et system, der samler og håndterer produktionsdata i ’realtime’. Det giver mulighed for at optimere hele produktionsforløbet, fra introduktion af nye produkter til selve produktionen. MES skaber synlighed, transparens og kontrollerer produktionen og kvaliteten af den.

MOM dækker den overordnede styring af hele produktionen. Man kan sige, at MOM har med forretningsprocesserne at gøre, og ikke systemet i sig selv.

Hvad indeholder et MES-system? ordreudførelse, lagerstyring, produktionstruktioner, kvalitetsstyring, performancestyring, dataopsamling
Hvad indeholder et MES-system? ordreudførelse, lagerstyring, produktionstruktioner, kvalitetsstyring, performancestyring, dataopsamling

Modellen viser et par eksempler på, hvad en MES-løsning kan indeholde. Sammensætningen af funktionalitet afhænger af behovene og kravene i den enkelte virksomhed og samtidig kan der være forskelle på, hvad der giver mening i den enkelte branche.

Et af de meget centrale elementer er håndtering af de præcise instrukser for, hvordan de enkelte produkter skal produceres (produktionsinstruktioner). MES er med til at sikre, at instrukserne er opdaterede og afspejler både kvalitetsmæssige og sikkerhedsmæssige krav til det enkelte produkt, og den proces, der kræves for at producere det. Det er også MES, der sørger for at sende produktionsinstruktionerne videre til de PLC-systemer, som varetager den egentlige produktion.

Set fra et overordnet virksomhedsperspektiv har elementet ’Performancestyring’ en vigtig rolle: MES-løsningen samler data fra og om produktionen og er i stand til at levere et ekstremt detaljeret rapporteringsgrundlag til brug i selve produktionen, men i særdeleshed også til brug i ERP-systemet som basis for ledelsesrapportering. Her er det en central brik i strategilægning, overordnet drift og virksomhedens fremtidige virke.

Og fremtiden?

MES-løsninger vil i fremtiden spille mere og mere sammen med IIOT (Industrial Internet Of Things) og får flere og flere berøringsflader med omkringliggende elementer og systemer. Desuden er der god fart på udviklingen i forhold til at flytte dele af MES op i ’skyen’, når der ikke er tale om produktionskritiske operationer.

Er du klar til at kigge nærmere på MES?

Fordelene ved et velfungerende MES er mange: fra mere effektiv produktion, højere kvalitet og lettere fejlfinding til øget sporbarhed, forbedret rapportering og reducerede driftsomkostninger. Og summen af de mange fordele udgør en stor del af grundlaget for, at en virksomhed er i stand til at følge med på nutidens hurtigt skiftende – og krævende – markeder. En velfungerende MES-løsning er med til at gøre virksomheden robust, agil og fremsynet.

kaastrup|andersen står klar til at hjælpe dig med at forbedre dit eksisterende MES eller implementere en hel MES-løsning. Vi har lang erfaring med produktionsprojekter, IT og MES og tager altid en objektiv tilgang til den enkelte virksomheds situation og branche.

Læs også mere om, hvordan vi arbejder med digitalisering af hele livscyklus af et produkt (PLM).

Giv Lars Glowienka et kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan MES kan styrke din virksomhed.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig