Produktionsvirksomheden McBride sparer investeringer i millionklassen ved at optimere deres eksisterende lager

McBrides lager var blevet for småt: Effektiv lagerplanlægning og -styring blev en meget rentabel løsning

McBride havde afsat millioner til at løse kapacitetsudfordringerne på deres lager – udfordringer, som var opstået som følge af øget efterspørgsel fra kunderne. Ved i stedet at optimere deres eksisterende lager, som blev mere velorganiseret, struktureret og effektivt, kunne omkostningerne holdes på beskedne 50.000 kr. kaastrup|andersens effektivisering af McBrides lager sparede dem således investeringer i millionklassen.

McBride havde landet flere ordreforøgelser hos eksisterende kunder, og det stillede krav til lagerets kapacitet og effektivitet. Især råvarelageret og lagerlogistikken var en stor udfordring, og det var svært at se, hvordan den øgede produktion kunne forsynes med de eksisterende bygninger og udstyr.

Om McBride
Rengøringsprodukter til hverdagsbrug, lavet af eksperter.
McBride er Europas førende producent og leverandør af `Private Label` og `Kontraktfremstillede` produkter til rengøring af både privat husholdning og til det professionelle marked.

McBride var selv ude i en løsning, der krævede en stor investering i både siloer, pallereoler, trucks og andet udstyr for at kunne imødekomme kundernes øgede efterspørgsel. Men det var umuligt for virksomheden at få det rette overblik over, hvor store de reelle behov var, blandt andet fordi deres 80-100 forskellige råvarer havde vidt forskellige karakteristika, både i forhold til kolli-størrelse, format, krav til opbevaring og – ikke mindst – hvor stort aftræk produktionen havde af den enkelte råvare.

Læs med og få indsigt i, hvordan McBride og kaastrup|andersen tog udfordringen op – og kom frem til en effektiv, rentabel løsning.

Vil du høre mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

De grundige og detaljerede beregninger, som kaastrup|andersen har foretaget, vil spare os for investeringer i millionklassen – det kommer til at få stor betydning for vores fremtidige forretning.

Ole Sillasen, Plant Manager, McBride Denmark

Udfordring

Med en efterspørgsel svarende til en forøgelse på 50 % af både produktion og lager, stod McBride med en positiv udvikling, som krævede en større lagerkapacitet. Især lagerkapaciteten til råvarer var under granskning, og McBride afsatte en sum på adskillige millioner kroner til at løse udfordringerne.

En af udfordringerne var, at McBrides råvarelager indeholdt flere forskellige opbevaringstyper: der var råvarer i siloer og bigbags, nogle var flydende, andre faste, nogle af dem skulle opbevares ved specifikke temperaturer, og nogle havde en vis holdbarhed, som man skulle tage højde for. Der var desuden stor variation i, hvor stort aftræk produktionen havde af de forskellige råvarer.

En anden udfordringbestod i, at McBrides fabrik lå tæt på et boligområde, hvor lovgivning fastsatte, hvornår og hvor mange lastbiler der måtte levere varer til fabrikkens råvarelager. Det betød, at der skulle indregnes ekstra mængder for at sikre, at produktionen ikke gik i stå, når lastbiler var forbudt indkørsel.

McBride logo

Løsning

Konsulenten fra kaastrup|andersen startede med et stort dataudtræk fra SAP. De mange data omfattede indkøb, leverancer og aftræk fra lager til produktion. Men et lager handler ikke kun om data: Der er fysiske lokationer, mange medarbejdere, funktioner og processer involveret, så afdækningsarbejdet omfattede også informationsindsamling i den samlede organisation.

Dataene fra SAP blev registreret og beriget i to store, detaljerede Excel-ark, der blev brugt som grundlag for alle beregningerne. Detaljeringsgraden viste med al tydelighed, hvorfor McBride i første omgang var kommet til kort i forhold til at udføre beregningerne: De mange karakteristika ved hver enkelt råvare omfattede blandt andet:

  • Dimensioner på kolli
  • Stakbart eller ej
  • Fast eller flydende
  • Lagergrænser (nogle varer må man ikke have mere end 50 t på lager af)
  • Minimum-indkøbsmængde (for eksempel 20.000 liter i en tankvogn)
  • Skal råvaren i varmerum (hvor kapaciteten er begrænset)

Listen over parametre var lang og de enkelte parametre skulle vægtes forskelligt, når simuleringer og beregninger udførtes.

I forhold til den omkringliggende logistik blev der også foretaget beregninger: Et øget antal tankvogne og lastbiler med råvarer ville kunne skabe kø i aflæsningsområdet – og samtidig skulle lovgivningen vedrørende trafik i området overholdes. Det pegede på, at aftaler og relationer med leverandører skulle gennemgås for at sikre den nødvendige præcision i planlægningen af råvareleverancer.

For de råvarer, hvor det gav mening, blev kanban en del af det samlede setup for at sikre det mest effektive flow af råvarer og minimere lagerbindingen.

Løsningen omfattede også et buffer-lager, placeret i en lagerbygning nogle hundrede meter fra råvarelageret, for selv om beregninger og simuleringer viste, at lageret ville blive effektivt og velfungerende, så sagde erfaringerne, at det var fornuftigt at have en plan B.

Resultat

Det samlede overblik og den endelige løsning så helt anderledes ud, end ledelsen i McBride havde forestillet sig. Det viste sig nemlig, at de påkrævede investeringer kunne holdes på omkring 50.000 kr.  – et tal langt under de mange millioner, som de i første omgang havde afsat. Den voldsomme positive afvigelse opstod takket være et optimeret lagersetup, både i forhold til placering af varerne, indkøbsprocesser og håndteringsprocesser.

kaastrup|andersen overleverede et samlet overblik over beregninger og kommende opgaver, og McBride har også fået alle de grundlæggende data i de to Excel-filer, så de selv kunne arbejde videre med setuppet og skrue på de mange parametre, hvis de fik brug for det.

Med løsningen havde McBride en stor implementeringsopgave foran sig for at få fuldt udbytte af lagersetuppet, for det drejede sig ikke kun om at flytte rundt på inventar og skære ned for lagerbindingerne, men også en lang række processer, som medarbejderne skulle benytte og vænne sig til. Men med den store besparelse in mente var der god motivation og engagement i opgaven.

Hvordan ser det ud med dit lager? Er det effektivt – og hvor meget værdi har du bundet i det? Har du overblikket over, hvad der skal til for at optimere det?

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed til en (endnu) mere effektiv og rentabel drift, der passer til jeres markeds behov.

Ring eller skriv til Kontakt Flemming på +45 7027 7719 eller fmj@kaastrupandersen.dk.

Hent casen som pdf

Vil du udskrive, gemme eller videresende casen til en kollega? Klik herunder, og hent casen som pdf.

Hent casen her

Vil du høre mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig