Kom godt i gang med Lean

Lean

Er du godt rustet til fremtiden?

Vil du bringe mere værdi til kunderne - hurtigere end dine konkurrenter og ved brug af færre ressourcer? Læs med her, hvordan vi kan kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed, ledelse og produktion ved at implementere Lean.

Cost out, trimning, effektivisering, optimering... Der er mange ord for de initiativer, som sættes i gang – og en stor del af begreberne er indeholdt i det, vi kender som Lean.

Lean har igennem mange år været et kendt og omdiskuteret værktøj i kassen for ledelsesværktøjer. Helt grundlæggende handler Lean om at skabe værdi for kunderne med mindst muligt spild. Lean tager udgangspunkt i 5 principper:

  1. Definér, hvad der skaber værdi for kunderne
  2. Identificer værdikæder og fjern spild
  3. Skab flow i værdikæden
  4. Lad slutkundens behov styre ydelser og services
  5. Stræb efter perfektion med løbende forbedringer

Mange virksomheder har implementeret Lean i en eller anden form og for nogen med varierende resultater. Som med alle andre metoder, arbejdsprocesser og workflows, der implementeres, kan det være fristende at tro, at ”nu har vi implementeret Lean, så er det overstået”. Vi skal forstå, at Lean handler om grundlæggende ændringer af arbejdsgange, prioriteringer og ikke mindst løbende forbedringer. Forstår man ikke det, så har Lean samme resultat som en slankekur uden livsstilsændringer.

Og det er synd. For Lean kan skabe et solidt og transparent fundament for at bygge videre på virksomhedens processer, forretning og ambitioner. Samtidig er metoden med til at give et langt bedre billede af, hvad der driver omkostninger i processerne i form af lange gennemløbstider, spild og dårligt fungerende snitflader mellem f.eks. afdelinger, funktioner eller med underleverandører. Lean handler i bund og grund om at kende sine processer, skabe overblik og på baggrund af dette at tage beslutninger om, hvordan man vil arbejde i fremtiden. Alt sammen set i lyset af virksomhedens strategi.

Kom godt i gang med Lean

Vores erfaring fra mange Leanforløb både i forretningsprocesser og i produktionen er, at der ofte er klare forestillinger om, hvordan en given proces foregår. Disse forestillinger er dog sjældent i overensstemmelse med virkeligheden, når man kortlægger, hvordan medarbejderne faktisk arbejder. Det gælder såvel i produktionen, som i virksomhedens øvrige processer og funktioner som finans, administration, salg, osv.

Det er enkelt at komme i gang:

  1. Kortlæg en given proces – current state mapping: Hvordan er arbejdsgangen i virkeligheden? Tegn processen, så alle kan se og diskutere den
  2. Fjern spild: Fjern det, der ikke er værdiskabende for kunden og virksomheden – det er som oftest meget åbenlyst, når processen er blotlagt
  3. Beslut den fremtidige proces – future state mapping
  4. Skab en implementeringsplan: Nedbryd og synliggør, hvordan man kommer fra i dag til den fremtidige proces, trin for trin
  5. Fasthold den nye proces på skrift og i handling: Skab let tilgængelige procesinstruktioner, hav fokus på løbende forbedringer, arbejd med standardisering, auditer løbende

I kaastrup|andersen bruger vi vores erfaring og ekspertise til at hjælpe virksomheder med optimering og effektivisering ved brug af Lean og har fokus på at sikre en effektiv gevinstrealisering. Vi både leder specifikke forløb og vidensoverdrager til virksomhedens medarbejdere, så de har kompetencer til at arbejde videre med løbende forbedringer. Vores konsulenter er trænede i hurtigt at skabe resultater i tråd med både kulturen og ambitionerne i den organisation, der arbejdes i.

Kontakt os og lad os sammen bringe din forretning effektivt videre. Vi står klar til en uforpligtende snak, hvor vi giver nogle bud på, hvordan vi kan hjælpe dig til mere fremdrift og værdi.