Optimalt produktionsflow

Sænk dine omkostninger og øg værdien af dine investeringer 

Modsvarer afkastet af produktionen de store investeringer og er processerne effektive? Forædling og kvalitet i produktionen er stærkt afhængig af, at de workflows, der arbejdes efter, er veldefinerede. Der er mange elementer i spil: Hvordan igangsættes vareindlevering til produktionen? Skal produkterne testes? Hvordan geares produktionskapaciteten? Klare mål, processer og effektiv opfølgning er nøglen til løbende produktionsoptimering og -udvikling og dermed forbedret konkurrenceevne. 

Vi hjælper virksomheder til at realisere deres potentialer i produktionsprocesserne og ser blandt andet, at digitalisering af produktionsgrundlaget, nye produktionsmetoder og virtuelle kommunikationsmuligheder danner basis for at sikre netop fleksibilitet og højeffektive ’produce to order’ koncepter. Det skaber et solidt afsæt til at imødegå fremtiden. 

Vi træder til med analyse og afdækning af potentiale, design og udvikling af løsninger samt implementering og idriftsættelse af de ændringer, der skal til for at optimere produktionen i din virksomhed.  

kaastrup|andersen leverer projekter og løsninger i produktionsområdet, blandt andet indenfor: 

  • Indkøb af udstyr, udvidelse og tilpasning af eksisterende produktion  
  • Automatisering af maskiner og testudstyr 
  • New Product Introduction (NPI) & Technology Transfer 
  • Optimering, Lean, Six Sigma projekter 
  • Digitalisering af produktionsplanlægning og arbejdsprocesser 
  • Implementering af MES- og shopfloor-systemer 
  • Predictive maintenance og analytics 

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig