Er fundamentet på plads?

Data

Data – virksomhedens livsgrundlag

Brug dine data rigtigt – de kan være grundlaget for vækst, både via effektivisering og salg af dataydelser.

Når virksomheden har styr på sine data, er der gode forudsætninger for, at alle funktioner kan fungere optimalt; fra idé og design af nye løsninger, produktion, salg, service, økonomi. Og gode, dækkende og valide data er også det, der danner fundamentet for sunde beslutninger om strategi, der skal træffes på ledelsesniveau.

Rigtig mange virksomheder har skarpt fokus på ’data’ – men det er stort og vidt begreb, der kan dække over alt fra masterdata, personlige data, produktdata, salgsdata, produktions- og ordredata, performancedata, markedsdata etc. Læs om, hvordan en større produktionsvirksomhed nu høster gevinsterne af god datakontrol i produktionen.

Samtidig er der stor forskel på, om data er flygtige og kun bruges en enkelt gang, for eksempel i en salgsrapport, eller om det er masterdata, der er grundlæggende for de enkelte produkter, som en virksomhed producerer. Fælles for ’data’ er, at de udgør en stor del af grundlaget for at drive en virksomhed – og deres betydning, værdi og relevans bliver større og større i fremtiden.

Værdien af data ændrer sig og øges, og efterhånden er der flere virksomheder som tilbyder forskellige, databaserede, digitale produkter: Et velkendt eksempel er, at forsyningsselskabet opsamler data om strømforbruget, bearbejder disse data og sender dem tilbage til forbrugeren i et let gennemskueligt (grafisk) format. Sådan et dataprodukt kan give forbrugeren en bedre forståelse af husstandens energiforbrugsmønstre og samtidig give anbefalinger til, hvordan man kan opnå besparelser.

Data af typen ’masterdata’ er data, som er essentielle for virksomhedens virke. Det kan for eksempel dreje sig om produktdata, hvor sikring af datakvalitet, ensretning og løbende kontrol bør være i højsædet. Det er let at forestille sig en situation, hvor masterdata om et givent produkt er spredt i mange forskellige systemer, og hvor ejerskabet af data ikke er defineret – så er der en stor risiko for både fejl, dobbeltarbejde og varierende eller endda dårlig produktkvalitet.

Hele værdikæden i en virksomhed har brug for data, som er konsistente, opdaterede og entydige – så kunderne får de produkter, de forventer, medarbejderne arbejder i effektive processer, og ledelsen har et tydeligt billede af status og fremtid for virksomheden.

Lad os sammen se på jeres processer i forhold til data i jeres virksomhed – med fokus på at optimere jeres forretning. Vi byder på en kop kaffe og en uforpligtende snak om jeres potentiale. Ring eller skriv til Lars Glowienka på 41825925 eller lgl@kaastrupandersen.dk.