Valide masterdata skaber agil forsyningskæde

Har I styr på masterdata – på tværs af forsyningskæden?

Fejl skal ikke gentages. Det var mantraet, da en stor industrivirksomhed skulle åbne en ny fabrik, og det krævede fuld kontrol over masterdata i produktionen.

En stor industrivirksomhed foretog en strategisk beslutning om at etablere en ny fabrik. På deres allerede eksisterende fabrikker oplevede virksomheden forskellige udfordringer, som de ikke ønskede at tage med sig til den nye fabrik. Det handlede blandt andet om, at produktionen i høj grad var afhængig af medarbejdernes viden om system og produkt. Udfordringerne i produktionen opstod, fordi masterdata ikke var opdateret – og det såede tvivl om processer og systemer. For at få et overblik over udfordringerne samt hvorfor de opstod, valgte virksomheden at kortlægge alle eksisterende processer og identificere udfordringerne.

Læs, hvordan det lykkedes at skabe et solidt fundament for den nye fabrik.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Vi har fået en gennemgribende oprydning og effektivisering af hele vores tilgang til brugen af masterdata – og vi høster nu gevinsterne ved ensrettede processer og valide data i vores forsyningskæde.

Projektejer

Udfordring

Masterdata udsprang af virksomhedens ERP-system, som ikke var opdateret og vedligeholdt. Det betød, at processerne byggede på fejlbehæftede, forældede eller forkerte data, samt at information, der blev benyttet forskellige steder i organisationen, ikke var synkroniseret. Forskellige medarbejdere arbejdede dermed på forskellige grundlag og ressourcer spildtes på unødigt dobbeltarbejde og brandslukning.
Den store usikkerhed betød, at medarbejderne ikke stolede på systemet. Det førte til, at enkelte medarbejdere udviklede egne metoder og processer, som blev brugt forskellige steder i organisationen. Dermed blev organisationen meget afhængig af disse medarbejdere. Samtidig blev mange beslutninger truffet ud fra et mangelfuldt datagrundlag. Det betød også, at virksomheden ikke kunne danne sig et overblik over trends, tendenser og fremtidige muligheder. Endvidere lå der en stor økonomisk udfordring i forhold til lageret, som voksede og voksede med komponenter, som ikke kunne tages i brug.

Alle disse udfordringer gjorde virksomheden mindre omstillingsdygtig, nedsatte effektiviteten og reducerede derfor indtjeningen.

Løsning

I arbejdet med at designe en ny, effektiv fabrik var det centralt at finde frem til de data og de systemer, som skulle danne grundlag for den fremtidige fabrik. Og med et eksisterende ERP-system stod det klart, at første skridt i en løsning var at finde frem til, hvordan ERP-systemet kunne anvendes optimalt. Arbejdet tog derfor udgangspunkt i en række workshops om, hvordan ERP-systemet kunne anvendes bedre. Deltagerne på workshops’ene var en bred skare af interessenter fra hele værdikæden, fra alle lag i organisationen. kaastrup|andersen faciliterede workshops’ene, indsamlede og bearbejdede den indkomne information.
Der blev især lagt fokus på virksomhedens produktionsplanlægningssystem, som allerede var tilgængeligt, men som ikke blev udnyttet: Det blev implementeret fuldt ud. Samtidig blev de nye og nuværende processer kortlagt for at få overblik og indsigt og en forståelse for, hvilke data processerne var afhængige af – og projektet satte fokus på at sikre, at disse data havde den nødvendige kvalitet.
Det var centralt at skabe et fælles datagrundlag og det krævede etablering af transparens i arbejdet på tværs af hele organisationen. Transparensen blev styrket både via de afholdte workshops og, helt håndgribeligt, via den omfattende implementering af ét fælles IT-system. Løsningen sikrer, at data nu bliver opdateret og vedligeholdt det samme sted, så brugerne bedre kan navigere – både i forhold til de aktuelle, daglige opgaver og i forhold til overblik over trends, tendenser og fremtidige krav.

Resultat

Alle niveauer i virksomhedens organisation har opnået forståelse for vigtigheden af datavaliditet og har fået et præcist overblik over, hvor udfordringer opstår og hvorfor.

Processerne er blevet harmoniseret, virksomheden er blevet mindre afhængig af videnstunge medarbejdere, systemet understøtter processerne, man undgår brandslukning og varelageret reduceres. Samtidig kan virksomheden nu definere, hvordan den nye fabrik skal opbygges i forhold til produktionsplanlægning og masterdata.

Set fra et helt overordnet perspektiv har projektet medført, at virksomheden henter stor værdi i at data deles både horisontalt og vertikalt i virksomheden. Dette omfattende arbejde med virksomhedens processer og masterdata danner grundlaget for en agil og effektiv forsyningskæde.

kaastrup|andersen stod for at udrede processerne og skabe det overblik over masterdata, som er udgangspunktet for den fremtidige fabrik.

Processer og masterdata hænger uløseligt sammen. Har du overblik over jeres data og har data den rette kvalitet? Kan du se, at der er et potentiale i din virksomhed? Vi kan hjælpe dig med at afgøre, om en digital konsolidering af masterdata kan skabe værdi for din virksomhed.

Giv Lars Glowienka kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan brugen af valide master data kan hjælpe din virksomhed.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig