Kan IoT skabe vækst og værdi?

Data value

IoT modenhed i Danske virksomheder

Vækst og værdi kan skabes på mange måder og med mange forskellige midler. Et af værktøjerne virksomheder i dag kan gøre brug af, er IoT – Internet of Things. IoT i sig selv skaber ikke værdi, men med den rette tilgang og brug indeholder det et stort potentiale.

Værdiskabelse – myte eller fakta?

Hvordan skaber vi værdi gennem IoT? Flere og flere virksomheder stiller spørgsmålet, og svaret er ikke altid åbenlyst. Bredt betragtet kan de fleste virksomheder i Danmark dog drage fordel af IoT til:

  • Asset management
  • Predictive maintenance
  • Condition monitoring
  • Operation optimization
  • Yield optimization
  • Productivity optimization

Listen består af en række modeord, der betegner noget nyt og meget omtalt indenfor en branche. Begreberne beskriver dog ikke direkte deres bidrag til værdiskabelse. De seneste år har vi ofte hørt, at ´man bare’ skal kaste sig ud i det, og at gevinsten ’nok skal komme’. Heldigvis investerer de færreste virksomheder i luftkasteller og buzzwords uden at have en plan for, hvordan værdien høstes efterfølgende. Et struktureret forarbejde med identificering af potentielle gevinster og en gennemtænkt gevinstrealiseringsplan er første skridt, fremfor at implementere ny teknologi blot for teknologiens skyld.

Gevinstrealiseringen skal basere sig på et solidt grundlag. Den enkelte virksomhed skal vurdere sit udgangspunktet i forhold til IoT. Dette både i forhold til kompetencer, processer, forandringsvillighed og forventet udbytte. Et eksempel kunne være en vurdering af hvorvidt der kan etableres og efterfølgende driftes en fuld autonom produktion, eller det er bedre med en lærende start med implementering af smart monitorering af det essentielle produktionsudstyr?

Ofte kan identifikation af gevinsterne og den efterfølgende opbygning af business casen synliggøre, hvordan monitoreringsdata kan nedbringe omkostninger ved eksempelvis et reduceret antal servicebesøg, mindre nedetid eller optimering af materialeforbrug. Det er dog ikke dermed givet, at virksomheden befinder dig i en situation, hvor det er muligt.

IoT modenhed i danske virksomheder

Deloitte og DI Digital analyserede i 2015 på baggrund af svar fra 35 højtplacerede (IT) ledere i danske virksomheder samt 10 dybdegående interviews og 4 ekspertinterviews de deltagende virksomheders modenhed i forhold til IoT.

 

IoT modenhed

Lidt over halvdelen af de danske virksomheder er i gang med det første skridt på vejen, hvor de monitorerer systemer, maskiner og udstyr. Kun cirka en tredjedel af alle de deltagerende virksomheder benytter mulighederne for kontrol og optimering. Umiddelbart er det kun disse virksomheder, som får en reel værdi af deres data og indsats på IoT-området.

Med udviklingens tempo må vi antage, at tallene er blevet højere i alle områderne, siden rapporten blev udarbejdet. Vores erfaring siger dog, at selvom der været stort fokus på digitalisering og IoT, blandt andet fra regeringens side, kæmpes der stadigvæk med at få realiseret værdien i digitalisering og IoT i virksomhederne. Altså må der stadigvæk være barrierer, der medfører, at virksomhederne ikke kommer i gang eller ”modnes” tilstrækkeligt til at høste den værdi, der kan ligge i brugen af IoT.

Hvordan høster du værdien af IoT?

McKinsey & Company har for nylig beskrevet, hvordan virksomheder kan skabe værdi med IoT. Vi trækker her nogle af hovedpointerne frem.

Data Value

Ifølge undersøgelsen er der størst værdi at hente inden for service og produktion. Inden for service er der fokus på diagnostik og prognoser, forebyggende vedligeholdelse og overvågning og inspektion. I produktionen kan værdien findes gennem ressource- og procesoptimering og øget kvalitetsstyring.

Virksomhederne står overfor en række udfordringer, hvis værdien skal realiseres. Rapporten giver en række forslag til de mest oplagte handlingspunkter:

  • Tænk i økosystemer. Virksomheder skal vænne sig til at se på tværs af traditionelle sektorer og brancher og tænke i helheder, indbyrdes påvirkning og sammenhænge. Mange revolutionerende og værdiskabende initiativer og produkter er opstået på tværs af traditionelle brancher.
  • Sæt data i centrum. Sørg for diversitet, dybde og kvalitet i de data, der samles ind. Forståelse og brug af data kan gøre forskellen, når virksomheder opbygger markeds- og kundeforståelse.
  • Skab følelsesmæssige relationer til kunderne. Når grænserne mellem brancher udviskes og data bliver den nye valuta, bliver ejerskabet af kunden centralt. Tilbuddene til kunderne skal tilpasses, indholdet skal fange opmærksomheden og kunderejsen skal engagere, så kunderne forbindes med virksomheden. De følelsesmæssige bånd danner grundlag for kundens loyalitet og tiltro til virksomheden.
  • Aktiver partnerskaber. Identificer dine blinde pletter i forhold til data, ideer og services og find de rigtige partnere, der kan fylde dem ud. Det er her, innovation og udvikling kan opstå.

Fælles for punkterne er, at den enkelte organisation skal være indstillet på forandring. Det, der driver virksomheden frem i dag, er noget andet i morgen. Kan et firma for eksempel tillade sig at være konservativ og afventende med hensyn til investeringer i ny teknologi? Det er flere gange set, at virksomheder (for eksempel Kodak og Nokia) har tabt store markedsandele, fordi deres produkter ikke fulgte med den teknologiske udvikling.

Hvad sker, hvis virksomhederne ikke ’er med på vognen’? En virksomheds udvikling kan være drevet af ønsket om at skabe ny værdi, og dermed løfte forretningen, men den kan også være drevet af frygten for at blive kørt agterud. Begge perspektiver kræver, at virksomheden er villig og i stand til at acceptere forandring. Og det er her en vigtig pointe, at IoT ikke er løsningen på problemet eller værdiskabelsen i sig selv. IoT er et middel, der bidrager at skabe den forandring en virksomhed står overfor.

Følg med i vores næste artikel, hvor vi ser på, hvad du kan gøre for at flytte dig på modenhedsskalaen og herved skabe et grundlag for endnu mere værdi for din forretning. Vi diskuterer også, hvordan kaastrup|andersen hjælper med at optimere jeres udnyttelse af IoT og data, og dermed hjælpe jer med at håndtere den teknologiske forandring vi står overfor.

Følg os på LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få mere information om, hvordan kaastrup|andersen kan hjælpe dig og din organisation med IoT og digitalisering. PS: Vi arbejder også med servitization og projektledelse.

Vil du vide mere?

Anton Kaastrup-Hansen

CTO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig