Hvad kan du gøre for at skabe værdi med Internet of Things?

Data value

Hvilket af de 5 trin i evolutionen for IoT er I på?

I vores foregående artikel skrev vi om IoT-modenheden i danske virksomheder, på baggrund af en analyse af Deloitte og DI Digital. På daværende tidspunkt skabte kun en tredjedel af de danske virksomheder reel værdi gennem kontrol og optimering.

IoT modenhed

Der findes mange meninger om, hvordan en organisation modnes i forhold til at anvende IoT, samt hvornår IoT tilfører den enkelte virksomhed værdi. Afhængig af virksomhedens opbygning og modenhed vil der naturligt eksistere forretningsområder, hvor en relativt lille investering i IoT tiltag vil skabe en stor værdi. Tilsvarende findes der også forretningsområder, hvor den krævede investering ikke vil kunne skabe et tilfredsstillende udbytte.

Hvordan flytter du dig på modenhedsskalaen?

Vores erfaringer viser, at især to områder er essentielle for at øge jeres modenhed. Disse er ’kompetencer’ og ’sæt data i centrum’. Uden dem er det svært at gennemføre en transition fra ét modenhedsniveau til et andet.

’Kompetencer’ står tydeligt frem i McKinsey & Company’s undersøgelse. I undersøgelsen identificeres de mangler, som virksomhederne har i deres samlede kompetenceprofiler. Heraf fremgår tydeligt, at der er stor mangel på IoT-relaterede kompetencer i virksomhederne.

Kompetencemangler

Ifølge undersøgelsen er knap halvdelen af virksomhederne udfordret med at håndtere data, og godt en tredjedel har svært ved at arbejde med analysemodeller. Og netop disse kompetenceområder er tæt forbundet med emnet ’sæt data i centrum’.

Når vi taler IoT eller andre forretningsområder, udgør data et væsentligt fundament, men data i sig selv giver ikke værdi eller viden uden de rette kompetencer i organisationen. Så uden de rette kompetencer kan det være en udfordring at bruge databaserede fakta som grundlag for rationel beslutningstagning.

Med ’data i centrum’ som mantra, kan fokus både være på at skabe vækst af eksisterende løsninger eller på at generere helt nye produkter og services med brug af IoT. Når data sættes i centrum, skabes det rette fundament for en god løsning. Dette understøttes også i maj-rapporten fra McKinsey & Company, som konkluderer, at man med baggrund i data kan realisere værdien af IoT.

Hvordan hjælper vi dig?

I vores foregående artikel listede vi fire handlingspunkter som McKinsey & Company’s maj-undersøgelse fremhæver. Den ene, ’sæt data i centrum’ er nævnt ovenfor. To yderligere handlingspunkter er ’aktivér partnerskaber’ og ’tænk i økosystemer’ og her bidrager kaastrup|andersen med at bringe jeres virksomhed videre på modenhedsskalaen.

Vores IoT-specialister hjælper jer med at udfordre og udforske ideer til tekniske løsninger, og i særdeleshed de forretningsmæssige perspektiver i IoT. Vi fungerer som sparringspartner og indgår som en del af jeres økosystem – ikke blot som leverandør af en isoleret løsning. Det betyder, at vi ser helheden i jeres forretning og organisation og er i stand til at hjælpe på optimal vis.

Vi bruger samtidig vores erfaring med projektledelse til at udfordre jeres metoder og modeller. Dermed sikrer vores projektledere en effektiv eksekvering af et kommende IoT-projekt.

kaastrup|andersens IoT-modenhedsmodel på vej

Hvis du stadig er nysgerrig kan du roligt glæde dig! Vi lancerer nemlig snart vores IoT-modenhedsmodel. Modellen afdækker, hvor langt jeres organisation er kommet i forhold til at skabe værdi med IoT. Vores model fokuserer ikke kun på teknologi og it-udvikling, men også på forretning og indtjening og på jeres organisation og ledelse. Kort sagt, tænker vi jeres forretning som en helhed i forhold til IoT.

Følg os på LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få mere information om, hvordan kaastrup|andersen kan hjælpe dig og din organisation med digitalisering. PS: Vi arbejder også med servitization og projektledelse.

Vil du vide mere?

Anton Kaastrup-Hansen

CTO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig