Skab mere forretning gennem service

Optimer serviceforretningen

Har din virksomhed kunderne i fokus? Og leverer I den rette service til dem – som en del af jeres ydelser?

Dantherm leverer affugtere, varme- og køleaggregater samt ventilationssystemer til for eksempel boligventilation. Gennem virksomhedens mangeårige virke er der opbygget en meget stor base af installerede systemer, som giver mulighed for at analysere sig frem til, hvordan kunderne bedst hjælpes i forbindelse med service og vedligehold. Dantherm så et potentiale for yderligere forretning i at gøre kundeservice langt bedre, blandt andet ved at tilpasse deres organisation til at understøtte en ny måde at forholde sig til kunderne på. Dantherm valgte kaastrup|andersen til at styre og facilitere processen i forbindelse med udvikling af serviceforretningen.

Vil du vide mere?

Harald Høi Andersen

CEO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig
Dantherm

"Projektets har løftet vores serviceforretning – og organisation som helhed – og fremtidssikrer vores fortsatte vækst. Vi ser frem til at høste resultaterne og fortsætte vores positive udvikling. "

Claus Havboe Rasmussen
Global Aftersales Manager, Dantherm

Udfordring

Dantherm har en eksisterende serviceforretning, som er bygget op gennem årene og man har tilkøbt forretninger med andre brands med deres egne respektive serviceorganisationer. Dantherms udfordring bestod i at forme en ny serviceforretning omkring ’de rigtige services’ i et globalt miljø. Opgaven kan ses som todelt: At identificere og designe de serviceydelser, som efterspørges i markedet – og som også skaber værdi til Dantherm, samt at indrette serviceforretningen og hele organisation således at kunderne får den gode service, som de forventer.

Dantherm logo

Løsning

Dantherm og kaastrup|andersen igangsatte et projekt, som tog udgangspunkt i en strategisk markedsafdækning. Det omfattede blandt andet et nærmere kig på det organisatoriske spændingsfelt mellem kunder, organisation og konkurrenter, som naturligt findes i serviceforretningen. Projektet havde stort fokus på kundesiden for at sikre, at serviceforretningen leverer lige præcis dét, som den enkelte kunde har brug for. En del af grundlaget for arbejdet hos Dantherm var derfor at spørge kunderne om, hvad de ønsker sig mest af Dantherm i forbindelse med service.

En afgørende succesfaktor for de fleste serviceforretninger er evnen til at få originale reservedele frem til kunden så hurtigt som muligt. Tilgang, processer og metoder i Dantherms service supply chain blev analyseret og efterfølgende tilpasset, så funktionen nu leverer hurtigt og effektivt i en global sammenhæng.

Ligeledes blev der arbejdet med ledelse og forankring af opgaver i serviceorganisationen. De opgaver, som serviceforretningen typisk har, adskiller sig væsentligt fra de opgaver andre steder i virksomheden. Det betyder, at klarlægning af serviceopgavernes karakter, indhold og placering af ledelsesansvar er centralt for at sikre, at hele organisationen er gearet til at levere de rette serviceydelser til den enkelte kunde. Sidst, men ikke mindst, var der fokus på arbejdet med globale processer for at sikre hurtige og ensartede arbejdsgange i forbindelse med serviceleverancer på tværs af geografiske grænser.

Med analyse, kortlægning og implementering af både ydelser, metoder og processer er Dantherm nu i stand til at arbejde let og hurtigt i en global sammenhæng på en måde som skaber værdi og er omkostningseffektiv i forhold til serviceforretningen.

Nøglepunkter i projektet:

  • Strategisk markedsafdækning
  • Skarpt fokus på at levere de services, som kunderne efterspørger
  • Systematisering af indsatserne i organisationen samt organisatorisk tilpasning
  • Forankring og realisering af de relevante aktiviteter i organisationen

Resultat

Med projektet får Dantherm etableret en moderne serviceforretning med den rette organisation til at operere problemfrit i et globalt marked. Prognoserne siger, at serviceforretningen står overfor tocifret vækst de kommende år samt en markant stigning i kundetilfredshed og markedsandele i servicemarkedet.

Der er nu klare mål og en fælles opfattelse af, hvordan hver enkelt medarbejder i serviceforretningen deltager i den fortsatte succes. Det betyder også, at Dantherm står med et godt og motiveret medarbejderteam i Dantherms serviceforretning, som er klar til at løfte virksomheden til nye højder.

Vil du vide mere?

Harald Høi Andersen

CEO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig