Cost-out: Har dine produkter været til gennemsyn?

Lean

Ved du hvad dine produkter (egentlig) koster?

Skab et hurtigt og transparent indblik i, hvordan dine produkters totalomkostninger er sammenstykket – det er en enkel øvelse, som kan give en meget stor indvirkning på virksomhedens bundlinje.

Krisen får mange kunder til at presse deres leverandører på prisen, og mange virksomheder kan være i en situation, hvor de er tvunget til at efterkomme kravene. For leverandørerne er det derfor vigtigt, at kostpriserne på produktporteføljen overvåges og vurderes kontinuerligt for at sikre den ønskede dækningsgrad.

Start med et transparent overblik

Grafikken nedenfor giver et visuelt overblik over et eksempel på coststrukturen på et givent produkt. Den viser tydeligt, hvilke omkostninger, der fylder mest i de samlede omkostninger på produktet. Det er oplagt – også i dette eksempel – at tage udgangspunkt i den dyreste komponent først: Det er her, der er mulighed for den største gevinst.

Fordeling af produktets omkostninger:

Fordeling af omkostninger

For en del produkters vedkommende kan der også ligge store omkostninger i arbejdstid. Her er ofte også gode muligheder for at optimere arbejdsprocesserne, for eksempel ved brug af Lean metoder eller agile tilgange. Og der kan også være gode muligheder i at tænke på tværs af produkter og se, om en standardisering af delelementer i produkterne kan være med til at nedbringe omkostningerne, idet elementer ville kunne genbruges på tværs af flere produkter.

Der er således flere strategier, der kan være med til at reducere produktets omkostninger, nogle mere langsigtede end andre.

I dialog med leverandørerne

Med udgangspunkt i et fokus på de dyreste komponenter, som indgår i styklisten, skal virksomheden indgå i dialog med sine leverandører med henblik på at få reduceret omkostningerne. Det kan ske gennem designændringer af komponenter, alternative komponenter (form, fit & function) eller via en decideret prisforhandling med leverandørerne. Undersøg også markedet grundigt: Det kan være, at der findes andre leverandører, som er i stand til at producere samme komponent til en lavere pris og under hensyntagen til virksomhedens specifikke krav.

Optimering af produktet

Det er også relevant at kigge på produktet som sådan: Kan vi erstatte en komponent eller helt fjerne komponenten? Vi har blandt andet et eksempel, hvor en kunde havde mulighed for at gå fra to batterier til et, uden nogen betydning for produktets ydeevne eller levetid. Dette betød omkostningsreduktion på 1,25 kr. pr. enhed. Virksomheden leverede 300.000 enheder pr. år. I alt høstede virksomheden således en besparelse på 375.000 kr. om året, uden at det havde konsekvenser for produktets ydelse eller kundens oplevelse.

Hvad kan du forvente?

Erfaringerne viser, at der kan findes mellem 5-20% i omkostningsreduktion ved at kontinuerligt at fokusere på produktets omkostninger. Det tager tid og opmærksomhed, men efterhånden vil det løbende fokus på cost-out blive en del af virksomhedens processer – og bidrage med værdi i form af besparelser – og måske endda produktforbedringer. Besparelserne, som virksomheden opnår, kan bidrage til en forbedret bundlinje dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne og position på markedet.

Der er også eksempler om end atypiske, hvor en virksomhed på baggrund af analyse af produktets omkostningsstruktur, gik i dialog med sine kunder om at hæve salgsprisen. Det lykkedes for kunden, der havde argumenterne og dokumentationen på plads.

Hvordan kommer du videre?

I kaastrup|andersen har vi et skarpt fokus på at skabe transparens og give dig mulighed for at handle på baggrund af fakta – for eksempel i forhold til gennemsyn af dine produkter, trimning af din Supply Chain, gevinstrealisering og optimering af workflows. Vi tilpasser vores tilgang til netop din virksomheds behov og stiller med stærke kompetencer med erfaringer fra de største danske virksomheder i forskellige brancher. Vi både leder specifikke forløb og vidensoverdrager til virksomhedens medarbejdere, så disse har kompetencer til at arbejde videre med løbende forbedringer.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig