Hvordan får du succes med M&A?

Mergers & Acquisitions

Mergers & Aquisitions – hvordan bliver det en succes?

Der kan være mange fordele ved at lade to virksomheder forenes – men det kræver fokus, struktur og styring, hvis projektet skal lykkes, og de forventede gevinster realiseres.

Har du læst vores artikel ’Mergers & Acquisitions – og hvorfor kan det skabe værdi?’, hvor vi kigger nærmere på begrebet ’Mergers & Acquisitions’? Med grundlaget på plads dykker vi her længere ned i, hvad der skal til for at Mergers & Acquisitions (M&A) lykkes og de forventede gevinster realiseres.

Skab overblik med opdeling

Et godt udgangspunkt er at opdele indsatsen i flere forskellige områder eller ’spor’ og, alt efter omfanget, sikre, at sporene også arbejder sammen på tværs, som i en traditionel programstruktur. Sporene kan blandt andet være HR, finans, produktion, it etc., så alle relevante områder er dækket ind. Indsatsen i hvert spor ledes af en projektleder og det samlede overblik over alle spor varetages af en programleder. Samtidig er det nødvendigt med en klar og obligatorisk mødestruktur, der sørger for, at sporene mødes på tværs og sikrer, at ingen opgaver falder mellem to spor, og at alle tværgående processer og systemer også behandles.

Den overordnede styring, koordinering og samspil er centralt for den samlede succes. Men den samlede succes afhænger i høj grad også af de forskellige spor: Planlægning og styring er essentielt i hvert enkelt spor, og sporene kan betragtes som projekter i sig selv, med både projektledelse, planer, opgavestyring og statusmøder, så leverancer, kvalitet og fremdrift sikres.

kaastrup|andersen har stor erfaring med håndtering af forskellige spor i forbindelse med M&A og har arbejdet indenfor rammer sat af en række forskellige virksomheder. Vi har oplevet mange forskellige tilgange til implementering af M&A processer, men overordnet set kan vi skitsere en enkel og generisk plan for de elementer, der skal tages hånd om undervejs i processen. Nedenstående model afspejler nogle af vores erfaringer med arbejdet i it-sporet:

 

Succes med M&A

 

Modellen for håndtering af it-sporet er tegnet med inspiration fra en række af de projekter kaastrup|andersen har varetaget for vores kunder.

Modellen er gavnlig i M&A processen, da den visualiserer det stadie, processen er på og gør det nemt for både projektdeltagere i det enkelte spor at orientere sig og opnå en fælles forståelse af, hvordan forløbet ser ud. I den overordnede sammenhæng, på tværs af sporene, er modellen med til at skabe overblik over, hvor sporene befinder sig henne i forhold til hinanden og sikre, at de arbejder sammen på tværs: Der kan være leverancer i et spor, som er afhængige af leverancer i et andet spor. I kaastrup|andersen bruger vi modellen – og andre som den – til at sikre fælles retning og skabe fokus. Den sikrer kvalitet og er et godt kommunikationsværktøj i både projektgruppen og i forhold til interessenter i organisationen.

Er du klar til M&A?

Der er ingen tvivl om, at Mergers & Acquisitions kan være en yderst givtig vej at gå for mange virksomheder. Virksomhederne kan høste en lang række forretningsmæssige fordele, både i forhold til eksisterende og nye produkter og ikke mindst i forhold til markedsandele, stordriftsfordele og synergi i det hele taget. Det er dog værd at tænke konsekvenserne til ende inden man som virksomhedsejer eller -bestyrelse sætter sig til forhandlingsbordet: M&A er ikke omkostningsfrit og de to organisationer skal være forberedt på, at deres fremtidige virke og konstellation vil blive påvirket – og at vejen til succes med M&A kræver en velgennemtænkt og veleksekveret indsats.

kaastrup|andersen står klar til at hjælpe dig med at realisere gevinsterne ved M&A: Vi sørger for, at implementeringen er styret og i konstant fremdrift, så målet nås på effektiv vis. Vi har lang erfaring med M&A, både i forhold til carve-in og carve-out-processer og tager altid en objektiv tilgang til den enkelte virksomheds situation og branche.

Har du læst vores artikel ’Hvad er M&A – og hvorfor kan det skabe værdi?’ Kig også på, hvordan vi helt konkret arbejder med M&A, når vi skriver om carve-out her: Carve-out – få et skarpt snit. Der er også viden og inspiration at hente i vores cases, hvor vi har hjulpet vores kunder med M&A: Når en virksomhed bliver til to. Den anden side af processen: carve-in er også central og vi har arbejdet med køre et samlet projekt, der håndterer både carve-out og carve-in via et tæt samarbejde mellem de to involverede virksomheder.

Giv Lars Glowienka et kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan M&A skal eksekveres i din virksomhed.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig