Carve-out og -in blev en succes via tæt samarbejde

Når Mergers & Acquisitions kræver ekstra kræfter

En vidensvirksomhed tog en strategisk beslutning om at frasælge af et af deres forretningsområder til en anden virksomhed i markedet. Det krævede et fokuseret projekt at sikre gevinsterne – for begge virksomheder.

Frasalget af forretningsområdet omfattede både projekter, kunder og medarbejdere. Det virkede umiddelbart som en let opgave, da de tilsvarende områder allerede fandtes i den virksomhed, som skulle overtage forretningsområdet. Det viste sig dog, at overdragelses- og idriftsættelsesprocessen krævede ekstra fokus og styring: De to virksomheder forenede indsatserne, arbejdede tæt sammen og banede dermed vejen til realisering af de forventede gevinster.

Læs med og se, hvordan den fulde værdi af carve-out og -in processen kom i hus.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Projektet har med sikker hånd ført de to forretninger gennem en proces, der har muliggjort en succesfuld overtagelse.

Projektejer

Udfordring

Med beslutningen om at frasælge forretningsområdet fulgte en række udfordringer, blandt andet på data- og it-siden: Data og informationer om både projekter, kunder og medarbejdere skulle overføres til den overtagende virksomhed og integreres i den eksisterende forretning.

I udgangspunktet var opgaven let at gå til: Det vurderedes, at data blot kunne overføres og at processerne i de to virksomheder var tilstrækkelig ens til at opgaverne relativt let kunne leve videre i den overtagende virksomhed. Efter en analyse viste det sig dog, at det forretningsområde – og dermed arbejdsopgaver – som skulle overtages ikke umiddelbart kunne håndteres tilfredsstillende med den overtagende virksomheds standardsystemer. Der skulle mere til.

Løsning

Løsningen blev til i et tæt samarbejde mellem de to virksomheder. Et projekt blev søsat med det mål at sikre den overtagende virksomhed en kopi af det system, som tidligere var blevet brugte til at håndtere det frasolgte forretningsområde. To projektledere blev tilknyttet; en fra hver virksomhed. Det betød, at den sælgende virksomhed leverede al deres ekspertise og erfaring med det frasolgte område, arbejdsprocesserne og det understøttende it-system, så den overtagende blev i stand til at opbygge den nødvendige infrastruktur og driftsrutiner. Samtidig kunne en kopi af de nødvendige applikationer overtages. Den overtagende virksomhed var således i stand til at skræddersy deres nyerhvervede forretningsområde og, med erfaringerne i bagagen, sikre optimal værdi af deres investering.

Projektet oplevede adskillige udfordringer undervejs, blandt andet i forhold til GDPR: Med de mange data om tidligere og kørende projekter var det centralt, at alle samtykker og tilladelser var på plads. Kopieringen af hele applikationslandskabet til en ny infrastruktur kombineret med den omfattende oprydning i data medførte desuden et behov for en omfattende og detaljeret testplan, der var en central del af projektets succes.

Projektets to tilknyttede projektledere havde til opgave at sikre, at alle interesser og perspektiver blev varetaget på bedste vis. De to projektledere arbejdede tæt sammen, havde daglige opfølgnings- og statusmøder og så projektet som et fælles projekt med fælles mål. Det smittede af på projektarbejdet og fik de to organisationer til at mødes om opgaverne.

Resultat

Projektet har sikret, at den overtagende virksomhed nu kan realisere de forventede gevinster af købet af forretningsområdet, idet virksomhedens it-systemer er sat i stand til at håndtere de nye processer, som kræves. Gennem projektforløbet har den overtagende virksomhed samtidig sørget for at udbygge deres egne velfungerende supportorganisation, så al drift og support på det nye område nu kører selvstændigt, uden assistance fra den sælgende virksomhed.

Den endelige succes med salg og køb af forretningsområdet blev realiseret gennem projektets fokuserede indsats. Både processer og it-systemer er godt på plads og begge parter kan glæde sig over et godt resultat: Den overtagende virksomhed har udvidet sin eksisterende forretning og den sælgende har opnået et skarpere forretningsmæssigt fokus.

kaastrup|andersen stod for samarbejdet og projektledelsen fra den sælgende parts side og sikrede, at de forventede gevinster blev realiseret.

Står du også med udfordringer i forbindelse med carve-in eller carve-out? Begge dele kan byde på store vanskeligheder, både organisatorisk, procesmæssigt og it-mæssigt. kaastrup|andersen har hjulpet mange virksomheder med at sikre, at gevinsterne ved både køb og salg af dele af virksomheden realiseres som forventet. Få lidt mere indsigt i carve-out-processen og læs om et par af vores carve-out-projekter: Silvan og Stark Group samt N1 og Eniig.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen styrker og løfter din virksomhed. Du er altid velkommen til at tage kontakt til Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig