Hvad er M&A - og hvorfor kan det give værdi?

Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions – opskriften på synergi

Der kan være mange fordele ved at lade to virksomheder forenes – og beslutningen bør bygge på grundige overvejelser og forretningsmæssige perspektiver, hvis de forventede gevinster skal realiseres.

Begrebet ‘Mergers and Acquisitions’ (M&A) defineres som en konsolidering af virksomheder. Det kan være, at to virksomheder smelter sammen i en ligeværdig konstellation eller det kan betyde at en (ofte større) virksomhed opkøber og integrerer en (ofte mindre) virksomhed. Ofte bruger vi også begrebet ‘carve-in’, idet to virksomheder skal smelte sammen.

Udtrykket ‘carve-out’ hænger også sammen med M&A, men i den forstand, at der her er tale om det at udskille en del af en virksomhed, enten fordi denne del skal indgå i en anden virksomhed, fordi delen skal fungere som en selvstændig enhed eller fordi man vælger at lukke den del af virksomheden. Hvis én virksomhed køber en del af en anden virksomhed, vil en carve-out proces hos den sælgende virksomhed altså følges af en carve-in proces hos den købende virksomhed.

M&A kan, rent produktmæssigt, opdeles i tre forskellige scenarier:

 • Horisontalt, hvor to virksomheder med produkter, der ligner hinanden forenes. Her kan være fordele i forhold til rækkevidde på markedet, styrket indsats på produktudviklings-, salgs- og markedsføringsområdet
 • Vertikalt, hvor virksomhederne har produkter, der ligner hinanden, men hvor virksomhederne befinder sig forskellige steder i værdikæden. Fordelene ligger i styrkelse af begge de to produkter, en sammenhængende forbrugeroplevelse og nye muligheder for at tilgå et bredere marked
 • Distalt, hvor virksomhederne har urelaterede produkter. Der kan blandt andet være fordele i at produkterne komplementerer hinanden, taler til samme målgrupper eller at virksomhederne kan udnytte hinandens tilstedeværelse på specifikke markeder, der kræver en speciel tilgang

Hvor er de forretningsmæssige fordele?

De forretningsmæssige fordele ved M&A kan findes mange forskellige steder i en virksomhed. Den centrale tanke er, at to virksomheder kan styrke hinanden og skabe synergi – altså en form for 2+2=5, hvor udkommet er større end enkeltdelene. Listen over de forretningsmæssige mål dækker blandt andet:

 • Reduktion af omkostninger ved ’stordrift’ gennem sammenlægning af funktioner
 • Øget ydeevne og accelereret vækst
 • Udvidelse af produktsortiment
 • Udvidelse af markedsområder og -andele
 • Skattefordele
 • Risikospredning

Fordelene er mange og listen er ikke udtømmende; der kan være en række andre mål med at bevæge sig ind i M&A. Og det kan også være, at M&A kommer på tale, fordi virksomhederne står i en situation, hvor det er nødvendigt at ændre sig. Ændringer på markedet, teknologisk udvikling og sågar interne udfordringer som generationsskifte kan være vigtige elementer, når en virksomhed overvejer M&A.

Samlet kan man sige, at M&A er en ekstremt stærk forandringsagent og kan indgå som en kritisk komponent i en virksomheds strategi, når der sættes fokus på at være i stand til at overleve, være innovativ og sikre evnen til at tilpasse sig et omskifteligt marked.

Hvad er de generelle udfordringer – på begge sider af bordet?

Helt overordnet besværes M&A implementeringsprocessen af, at de indledende forhandlinger i forhold til M&A stort set altid er hemmelige og udelukkende foregår på højeste niveau i virksomhederne. Det betyder oftest, at selve M&A processen, den egentlige implementering af sammensmeltningen, får meget lidt plads til planlægning; den forventes at køre med fuld kraft fra det øjeblik sammensmeltningen bliver offentliggjort.

Og udfordringerne står ofte i kø, når processen sættes i gang. Vi kan nævne et par af dem:

 • Sammensmeltning af processer og arbejdsgange – hvordan kombineres det bedste fra begge virksomheder? Eller skal den ene virksomheds processer implementeres i begge?
 • Antallet af interessenter er voldsomt stort, kommer fra begge virksomheder og har vidt forskellige erfaringer, tilgange og meninger – hvordan sikres at alle trækker i samme retning mod samme mål?
 • It-systemer til understøttelse af den nye konstellation – hvordan spiller de eksisterende systemer sammen? Skal de integreres eller skal det ene system implementeres i begge virksomheder?
 • Passer organisationskulturerne sammen – og hvordan arbejder vi med en sammensmeltning?
 • Hvilke signaler sender ledelsen – er alle enige? Og hvad med medarbejderne – kender de konsekvenserne og accepterer de situationen?

Succesfuld M&A kræver derfor en tydelig, velstruktureret og stramt styret proces, så de forventede gevinster kan realiseres mest effektivt og på kortest mulig tid. En af kaastrup|andersens kunder, som er lykkedes med at gennemføre en succesfuld M&A proces er Stark Group, som har udskilt Silvan. Det kan du læse mere om her. Læs også om, hvordan vi har hjulpet vores kunder med den anden side af processen: carve-in. Vi har også erfaringer med samlede projekter, der håndterer både carve-out og carve-in via et tæt samarbejde mellem de to involverede virksomheder.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen styrker og løfter din virksomhed. Du er altid velkommen til at tage kontakt til Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk