Har du forbindelse til IoT-skyen?

Connectivity

Hvorfor er det vigtigt at skabe forbindelse?

Hvad er det vi står overfor med Internet of Things? Hvor går udviklingen hen – og hvad betyder det for din virksomheds fremtid?

Antallet af enheder, der er forbundet til skyen, er stærkt stigende. Den seneste fremskrivning fra Cisco og Ericsson forudsiger, at vi på verdensplan kan forvente at have omkring 50 milliarder internetforbundne enheder i år 2020.

Udviklingen i forbundne IoT-enheder

Kilde: Researchgate 

Hvorfor er det vigtigt at skabe forbindelse?

At have forbindelse til internettet er mange steder næsten blevet en menneskeret, og internettet er centralt, nå vi taler om Internet of Things (IoT). IoT går kort sagt ud på at forbinde elektriske enheder til internettet, så enhederne kan aflevere data til skyen eller det vi kan kalde ’back-end’. Data fra enhederne er typisk sensordata, der fortæller noget om enhedens tilstand eller dens omgivelser. Der skabes altså en form for motorvej for data, som gør, at virksomhederne hurtigere end førhen får mulighed for at skabe værdi, optimere brugen af ressourcer samt reducere omkostninger ud fra analyse og fortolkning af de opsamlede data.

Der er mange fordele ved at få koblet enheder på internettet. To af de overordnede områder, man ofte ser på i forbindelse med IoT, er effektivitet og service – i mange forskellige afskygninger. I figuren nedenfor ses resultaterne af en undersøgelse, hvor virksomheder angiver deres grunde til at arbejde med IoT: Der er højt fokus på især effektivisering og forretningsudvikling, herunder udvikling af serviceydelser (læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig her).

Fordele ved at bruge IoT

Morgan Stanley har forsøgt at spå om IoT-markedet, og i særdeleshed IIoT-markedet (Industrial Internet of Things). Ifølge dem vil markedsværdien af IIoT være på omkring 123 milliarder dollars i 2021. Der ligger altså et enormt potentiale i at få sine enheder forbundet til skyen! De centrale begreber her er Asset Management og Condition Monitoring, som beskæftiger sig med monitorering, styring og kontrol, der skaber effektivitet, transparens og merværdi.

Hvad kræver det at skabe forbindelse?

Der kan være udfordringer i forhold til at forbinde sine produkter eller produktionslinje med skyen, men gevinsterne er oftest langt større. De største bekymringer, der oftest nævnes er: IT-sikkerhed (både virtuelt og fysisk), mangel på IoT-standarder, mangel på kvalificerede medarbejdere og manglende mod og fokus fra ledelsen. Læs mere i rapporten her, der er udfærdiget af belgiske i-SCOOP.

Efterhånden findes der dog flere udbyggede standarder inden for kommunikationsprotokoller, og sikkerheden har ligeledes fået et løft. Manglende viden blandt medarbejdere og manglende mod, vilje og fokus fra virksomhedens ledelse til at afsætte ressourcer, og gennemføre en digital revolution i virksomheden, er dog ikke noget, der nemt kan løses med et teknisk løft. En organisatorisk transformation og ændring af både tankegang og arbejdsprocesser kræver et klart, veldefineret fokus og en stærk forandringsledelse.

Hvilke muligheder er der for at skabe forbindelse?

Som nævnt er der i dag flere veldefinerede standarder for kommunikation med internettet og dermed forbindelse til skyen. Valget af kommunikationsprotokol afhænger blandt andet af virksomhedens branche og placering, men også af hvilke udfordringer, der skal løses, og om der er eksisterende systemer, der stiller krav til bestemte dataformater. De mest brugte muligheder for kommunikation (i Danmark) er listet i figuren nedenfor.

IoT forbindelsesmuligheder i DK

Følg med via linkedIn eller ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev nedenfor - i en kommende artikel ser vi nærmere på, hvilke type forbindelser, der er tilgængelige i forhold til specifikke løsninger, og vi sammenligner de forskellige protokoller i forhold til fordele og ulemper.

Vil du vide mere?

Anton Kaastrup-Hansen

CTO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig