Udskiftning af dankortterminaler

Få betalingerne godt i hus

At følge udviklingen indenfor betalingsløsninger er som at holde sig fast på ryggen af en vild tyr! Markedskravene flytter sig hele tiden og der dukker nye teknologier op konstant.

Dagrofa tog pulsen på deres kunder og traf en strategisk beslutning om at udskifte 1500 dankortterminaler i en lang række af deres butikker. Projektet havde en stram tidslinje, skulle køre samtidig med mange andre projekter og var udfordret af, at udskiftningen af terminalerne skulle foregå on site – i butikkernes åbningstid… Projektledelsen havde derfor et særligt stort fokus på at sikre fremdriften i projektet gennem effektiv, koordineret planlægning og kommunikation.

Vil du vide mere?

Harald Høi Andersen

CEO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Kunderne har en forventning om, at deres dagligvarebutikker kan tilbyde de nyeste og hurtigste løsninger, og det kræver både stram styring, overblik og fokus. Dagrofa traf en strategisk beslutning om at udskifte ca. 1500 betalingsterminaler i deres butikker og samtidig overtage ansvaret og driften af terminalerne.

Det giver Dagrofa fuld kontrol og større driftssikkerhed i den enkelte butik. Derudover blev det undervejs besluttet også at udskifte routere i butikker for at opdatere butikkerne med fremtidens digitale løsninger.

 

Da udviklingen lige pludselig gik stærkt, var der flere projekter, der skulle iværksættes samtidigt. Det betød, at der i en tidsbegrænset periode var brug for ekstra projektresurser, der kunne være selvkørende fra dag 1.

Dagrofa indgik et samarbejde med en leverandør, som stod for de fysiske udskiftninger i butikkerne. Samarbejdet betød, at planer, hardware, logistik og opgraderinger i flere systemer skulle afstemmes mellem flere aktører – og ikke mindst, at butikkerne var informeret om tidsplan og deres andel i udskiftningen.

Der var en væsentlig udfordring i, at installationerne af terminalerne skete on site, i butikkernes åbningstid. Det var derfor ikke muligt at installere terminaler på samtlige kasselinjer på én gang, da butikken skulle fungere samtidigt.

Der var også forskel på, hvilke løsninger de enkelte butikker skulle have: Der var 5 forskellige kasseløsninger på tværs af kæderne, og der åbnede og lukkede løbende butikker over hele landet.

 

Dagrofa logo

Løsning

kaastrup│andersen kunne stille med en projektleder med kort varsel, som indgik i det normale udrulningshold som en ekstra ressource, så der kunne drages nytte af erfaringer fra tidligere udrulninger, og især branchekendskabet. I udrulningen bidrog projektlederen især med kompetencer indenfor planlægning, styring, kvalitetssikring, koordinering og mødefacilitering, så alle interessenter og samarbejdspartnere var inde over udrulningsplanen.

Grundig planlægning og løbende justering af implementeringsplanerne var centralt i det store implementeringsprojekt. Det krævede en høj grad af koordinering og kommunikation, både internt i Dagrofa, med samarbejdspartneren og med de enkelte butikker. Projektledelsen havde derfor stort fokus på at sikre fremdrift gennem effektiv, koordineret planlægning og kommunikation.

 

Dankortterminal

Resultat

Dagrofas mission på IT området er effektiv understøttende IT, der løbende udvikles i takt med at behov og muligheder ændres, og dermed sikrer effektiv og konkurrencedygtighed.

En veludført, styret og kvalitetssikret udrulning til tiden er med til at understøtte strategien.

Udskiftning af og ansvarstagning for betalingsterminalerne og routere var derfor et vigtigt element: Løsningen skaber driftssikkerhed og sikrer, at butikkerne til enhver tid efterkommer kundernes ønsker om betaling.

 

Vil du vide mere?

Harald Høi Andersen

CEO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig