Sundhed & hospital

Vi bringer nytænkning til hospitalsbranchen

Vi hjælper med at indfri de nationale mål for sundhedsvæsenet

Fra politisk side er der opstillet nationale mål, som udstikker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Målene er ambitiøse, og det kræver en vedholdende og dedikeret indsats at indfri dem. I kaastrup|andersen har vi stor erfaring med at lede forbedringstiltag inden for effektivitet og kvalitet. Det går fra at afdække potentialer og konkretisere det til eksekverbare projekter eller initiativer og til efterfølgende forestå implementeringen.

Inden for sundhedsverdenen er initiativerne ofte understøttet af digitale løsninger inden for sporbarhed, logistik eller planlægning og her kommer vores erfaringer fra mange organisationer, brancher og samarbejdspartnere os til gode. Vores brede erfaring er med til at reducere risikoen i forbindelse med udvikling og implementering og sikre, at de forventede gevinster realiseres.

Vil du vide mere?

Anton Kaastrup-Hansen

Director
+45 70 27 77 19
Kontakt mig