Sundhed & hospital

Vi bringer nytænkning

Vi hjælper med at indfri de nationale mål for sundhedsvæsenet

Fra politisk side er der opstillet nationale mål, som udstikker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Målene er ambitiøse, og det kræver en vedholdende og dedikeret indsats at indfri dem. I kaastrup|andersen har vi stor erfaring med at lede forbedringstiltag inden for effektivitet og kvalitet. Det går fra at afdække potentialer og konkretisere det til eksekverbare projekter eller initiativer og til efterfølgende forestå implementeringen.

Inden for sundhedsverdenen er initiativerne ofte understøttet af digitale løsninger inden for sporbarhed, logistik eller planlægning og her kommer vores erfaringer fra mange organisationer, brancher og samarbejdspartnere os til gode. Vores brede erfaring er med til at reducere risikoen i forbindelse med udvikling og implementering og sikre, at de forventede gevinster realiseres.

kaastrup|andersens leverancer af sundhedskritiske løsninger bygger på stærke domæneerfaringer, såsom:
• Akutmodtagelse, eksempelvis overfaldsalarmer
• Bedøvelse og operation, eksempelvis indretning af operationsstuer til flere typer af operationer
• Klinisk genetisk afdeling, eksempelvis systemer til identifikation af arvelige sygdomme
• Røntgen og skanning, eksempelvis billedbehandlingssystemer
• Plejehjem, eksempelvis drift og optimering
• Hjælpemiddelcentral, eksempelvis optimering af udnyttelsesgrader på udstyr og depot
• Regions IT, eksempelvis optimering af driftssupport, projektledelse og applikationsudvikling

Vil du vide mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig