Fælles IT-system og stærk central drift i Regionerne

Opgradering af klinisk genetisk stamtræs-program på tværs af regionerne

Regionerne er nu i luften med en opgraderet version af deres PASS Pedigree system – og de har samtidig etableret stærke rammer for den fremtidige drift og vedligehold af systemet.

Regionerne kan få meget ud af at bruge de samme it-systemer, så de kan udveksle informationer og erfaringer på tværs. En centraliseret styring og drift af systemerne giver samtidig god mening, både i forhold til tids- og ressourceforbrug. Regionerne har gennem nogen tid arbejdet på en opgradering af deres PASS Pedigree system, der anvendes til at afdække mulige arvelige sammenhænge indenfor arvelige sygdomme, herunder kræftsygdomme.  Opgraderingen omfatter også implementering af systemet hos yderligere to afdelinger samt etablering af udtømmende dokumentation og klare processer for ændringer i systemet, så både brug, drift og udvikling er så effektivt som muligt.

Læs om, hvordan opgraderingsopgaven forløb.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig
Anders Bryø Bojesen

"Vi er kommet godt igennem et konstruktivt forløb, der med samarbejde og dialog har implementeret et system, som dækker de deltagende afdelingers behov og ønsker. Og samtidig står vi med et klart og tydeligt setup, der sikrer den fremtidige drift og vedligehold på optimal vis."

Anders Bryø Bojesen
Ledende overlæge, Region Midt

Udfordring

I et foregående forløb havde kaastrup|andersen leveret foranalyse og overordnet plan for opgaven med opgradering og konsolidering af PASS Pedigree systemet. Læs casen her.

Med foranalysen på plads var målet for opgraderingen af systemet

  1. at sikre, at det lever op til EU's persondataforordning (GDPR),
  2. at tilføje enkelte nye funktionaliteter,
  3. at udvide systemet med yderligere to afdelinger (Vejle og Roskilde) samt
  4. at udarbejde omfattende dokumentation for både system og processer for at sikre, at driften centraliseres og styres til gavn for alle afdelingerne.

Netop styringen og driftsopgaven har tidligere skabt udfordringer, da ansvaret ikke var entydigt placeret og der ikke har været klare retningslinjer og processer for blandt andet håndtering af systemændringer.

Region Midt logo

Løsning

Styregruppen fungerede som inputgiver til den kravspecifikation, som blev udarbejdet. Hver enkelt af de 7 involverede afdelinger havde en repræsentant i styregruppen. Formanden for selve slutbrugergruppen for det eksisterende system deltog også og videreformidlede feedback fra den samlede brugerskare. Styregruppens medlemmer sørgede samtidig for en god kontakt til deres afdelinger og sikrede, at projektet opnåede en lokal forankring og ansvarstagen. Hver enkelt afdeling havde desuden en lokal projektleder, der havde ansvar for sin afdelings implementering, herunder klargøring af PC’er, udstyr, instruktion af brugere mm.

Projektets samarbejde med Region Midts it-funktion var med til at lette processen i forhold til den nødvendige udskiftning af hardware og infrastruktur; it-funktionen stillede en kontaktperson til rådighed, som sikrede, at projektet fik den nødvendige støtte og hjælp gennem hele forløbet.

En af de store centrale opgaver gennem hele projektet var koordinering og styring af fejlretninger i systemet efterhånden som det blev udvidet for at sikre en dækkende og robust løsning. Udfærdigelse af systemdokumentation og optegning af processer var ligeledes en omfattende opgave, som var grundlæggende for at sikre den fremtidig drift af systemet. Regionerne har samtidig ansat en it-forvalter til at varetage driften, sikre stabilitet og sørge for kommende udviklinger og/eller opgraderinger af systemet.

Resultat

Projektet har nået målene – det opgraderede system er implementeret og kører nu i en normal drift. Regionerne ser frem til at mærke effekten på længere sigt – både af det nye system, men i høj grad også af det nyt driftssetup og en it-forvalter, som, med baggrund i den omfattende dokumentation, sikrer en ensartet ’system governance’.

Projektet var i høj grad et styrings- og koordineringsprojekt, der navigerede i et stort og komplekst interessentlandskab – et godt eksempel på, hvordan projektledelse er altafgørende for at skabe de ønskede resultater.

kaastrup|andersen stod for projektledelsen af projektet.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig