Bedre udnyttelse af udstyr giver mere velfærd

Bliver de avancerede hjælpemidler udnyttet, som det er tænkt – og nok?

kaastrup|andersen har stået for et pilotprojekt, hvor sensorer opsamler data om brugsmønstre, så det bliver tydeligt, om investeringerne i det højteknologiske udstyr giver den forventede værdi.

Udnytter du dit udstyr optimalt? Der kan være både tid og penge på spil, når virksomheder investerer i nyt udstyr, der har nye, specielle funktioner eller som kræver en gentænkning af de arbejdsprocesser, der ligger omkring udstyret.

Giv os et kald og lad os sammen se på, hvordan vi løfter din gevinstrealisering til et højere niveau – og sørger for, at du får mest muligt ud af dine investeringer.

Der kommer hele tiden nye former for hjælpemidler på markedet med funktioner, der kan gøre dagligdagen lettere for både borgere og for plejepersonale. Der er mange avancerede hjælpemidler i brug i de private hjem hos borgerne, så det er svært at afgøre, om de nye funktioner bliver brugt og dermed om de løbende store investeringer i nyt udstyr og ny funktionalitet giver den rette værdi for alle interessenter. kaastrup|andersen har kørt et demoprojekt sammen med en kunde, hvor sensorer, der er installeret i udstyret, leverer data om brugsmønstre og udnyttelse af forskellige specifikke funktioner – og kan danne grundlag for det videre arbejde mod forbedringer af brugen af teknologi for både borgere og medarbejdere.

Læs hele casebeskrivelsen nedenfor.

Vil du høre mere?

Anton Kaastrup-Hansen

CTO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Pilotprojektet baner vejen for smart effektopfølgning af velfærdsteknologi.

Projektleder hos kunden

Udfordring

Kunden i pilotprojektet indkøber hjælpemidler, som kan bidrage med løft i livskvalitet for borgerne og lette arbejdsbyrderne for plejepersonalet. Det kan blandt andet dreje sig om senge med udvidede funktioner, for eksempel til at hjælpe borgeren ud af sengen eller udstyr, som gør, at krævende plejeopgaver, som for eksempel vask af borgeren, kan varetages af en enkelt plejer i stedet for to eller flere.

Der kommer løbende nyt udstyr på markedet, og det er ikke altid man kan forudsige, om den nye funktionalitet vil give det ønskede udbytte i en faktisk brugssituation. Det kan handle om, at en ny funktion ikke adresserer et erkendt behov hos den enkelte borger, at optimal udnyttelse af funktionerne kræver omstilling af arbejdsprocesser for plejerne, eller at borgeren ikke formår at betjene udstyret korrekt.

Pilotprojektets mål var at undersøge brugsmønstre i forhold til forskellige typer hjælpemidler. Dette for at afdække – og efterfølgende handle på – om det højteknologiske udstyr bliver brugt, som det skal, og om det, groft sagt, er investeringerne værd.

Carendo badestol

Løsning

For at opsamle data om brugen af udstyret blev små sensorer installeret forskellige steder på udstyret. Et eksempel er en Carendo badestol, som har et væld af muligheder for tipning i mange vinkler. Den muliggør, at badning af en borger kan foretages af en enkelt plejer og ikke to, som ved brug af vanlige badestole. De sensorer, der blev installeret på badestolen, fortæller hvornår de specifikke badestillinger bliver brugt. Data om udnyttelsen af de specielle badestillinger viser, hvor ofte funktionen er i brug. Samtidig kan sensoren måle, hvor meget plejepersonale, der er i nærheden, når borgeren bader: Det fortæller noget om, hvorvidt stolens funktioner sparer personalet for arbejde og, ikke mindst, om man sikrer borgeren den intimitet, der forventes ved et bad.

Et andet eksempel er en nyudviklet seng (RotoBed), som kan hjælpe borgeren med at stige ud af sengen. Her installerede kaastrup|andersen en sensor, som måler, hvornår fodstøtten på sengen er klappet ned, hvilket betyder, at udstigningsfunktionen er aktiveret. Yderligere sensorisk overvågning vil desuden kunne hjælpe med at afkode brugen af en række andre funktioner, der alle skal give borgeren mulighed for højere grad af selvbestemmelse.

Resultat

Pilotprojektet har med de opsamlede demodata tydeligt vist, at det rent teknisk kan lade sig gøre at udlede værdifuld viden om brugsmønstre og udnyttelsesgrader baseret på kvantitative dataanalyser. På sigt kan det bruges til at sige noget om optimal brug af udstyret, gøre det lettere at udvælge relevant udstyr, sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes tid samt, ikke mindst, skabe en bedre og mere selvhjulpen hverdag for brugerne. Alt sammen afgørende i forhold til at kunne sikre den mest optimale brug af de investeringsmidler, der er til rådighed.

Næste skridt kunne være at udvide løsningen med endnu flere visuelle visninger af målingerne, så det bliver enkelt at benytte resultaterne som beslutningsgrundlag for ledelse, indkøbere og plejere. Samtidig kan måleudstyret videreudvikles, så det kan bruges på flere forskellige typer udstyr. Kort sagt åbner testprojektet for en lang række spændende muligheder og perspektiver for både virksomheder, medarbejdere og borgere.

Fakta om pilotprojektet

  • Varighed: 3 måneder
  • Systemet er opbygget i kaastrup|andersens basissystem for effektivisering af arbejdsprocesser
  • Sensorerne er monteret på tre produkter: en badestol, en seng og en lift
  • Produkterne blev testet i en demolejlighed, så de daglige brugssituationer kunne emuleres effektivt
  • De opsamlede data ligger i skyen (Azure)

kaastrup|andersen stod for design, udvikling og implementering af måleudstyr og -processer.

IoT-målinger af aktivitet

Får du fuld værdi af dine investeringer? Strukturerede data, som fortæller om udnyttelsesgrader og brugssituationer, kan give dig et unikt overblik – og grundlag for at optimere både indkøb og arbejdsprocesser.

Giv os et kald og lad os sammen se på, hvordan vi løfter din gevinstrealisering til et højere niveau – og sørger for, at du får mest muligt ud af dine investeringer. Kontakt Anton Kaastrup-Hansen på 2027 2502 eller akh@kaastrupandersen.dk og få en uforpligtende snak.

Vil du høre mere?

Anton Kaastrup-Hansen

CTO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig