Spild ikke ventetiden!

Ventetider i projekter, del 4 af 5

Grundene til de forventede ventetider falder i tre kategorier...

Er der styr på planlægningen i jeres projekter i virksomheden? Udnytter I de forventede ventetider i projekterne? Eller bliver det til spildtid uden fremdrift?

En forventet ventetid er noget, som man i projektet kan forudsige, hvilket giver god mulighed for at sikre sig, at ressourcerne udnyttes på bedst mulig vis, og at ventetiden ikke forårsager overskridelse af deadlines i projektet. Når projektet planlægges, er det værdifuldt at have et overblik over, hvor og hvorfor de forventede ventetider typisk opstår: det kan give mulighed for at justere på praksis i forhold til projektstyring og processer.

De forventede ventetider fordeler sig således:

Ventetidsfordeling

Som med de ikke forventede ventetider (læs mere her og her) kan vi se, at de forventede ventetider også oftest opstår i Development-fasen. Grundene til de forventede ventetider falder i tre kategorier:

Eksempler på ventetider

Som vi også så i artiklerne om ikke forventede ventetider, skyldes de forventede ventetider oftest interne forhold, der har noget med mennesker at gøre – og ikke teknologiske forhindringer. Den enkelte organisation har altså rig mulighed for selv at påvirke projektforløbene, så de forventede ventetider minimeres, kontrolleres og udnyttes på bedste vis.

Ventetids-undersøgelsen tager udgangspunkt i erfaringer fra 11 projektledere fordelt på 25 projekter indenfor teknologiudvikling, hos store danske virksomheder. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med lektor Jacob Brix, Aalborg Universitet og stud. Cand. Polyt. Betina Horsager, Aarhus Universitet.