Hvad er en ventetid?

Ventetider i projekter, del 2 af 5

Hvornår har projektet senest oplevet stilstand i din organisation?

Hvornår har et projekt senest oplevet stilstand i din organisation?
I denne uge? Var ventetiden forventet og indgik i projektplanen eller var den ikke forventet og skyldtes manglende rettidig omhu fra ledelsen af projektet?

Ikke-forventet ventetid

Der kan være forskel på, om ventetiden forårsager stilstand i projektet eller om projektet stadig er i proces og man kan opleve en vis fremdrift på enkeltområder, mens ventetiden pågår.

Fremdrift under ventetid

Tabellen ovenfor viser fordelingen af ventetidernes indflydelse på projektets fremdrift, og vi kan se, at næsten 70% af de målte ventetider (både forventede og ikke forventede) lader projekterne fortsætte med en vis fremdrift. Det lader sig altså ofte gøre at arbejde på andre opgaver i projektet, mens man venter. Selv om dette er positivt, så betyder det samtidig, at omkring 30% af de målte ventetider har bevirket, at projekterne har været sat helt i stå.

Undersøgelserne har tillige vist, at en forsinkelse forårsaget af en enkelt ventetid kan, hvis der efterfølgende opstår endnu en ventetid, udvikle sig og bevirke at projektet går helt i stå. Et projekt, der står helt stille skaber i bedste fald ingen værdi og i værste fald koster det både penge og motivation i virksomheden.

Der kan være mange forskellige grunde til, at de ikke forventede ventetider opstår – og det kigger vi nærmere på i næste del af ’Ventetids-føljetonen’.

Ventetids-undersøgelsen tager udgangspunkt i erfaringer fra 11 projektledere fordelt på 25 projekter indenfor teknologiudvikling, hos store danske virksomheder. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med lektor Jacob Brix, Aalborg Universitet og stud. Cand. Polyt. Betina Horsager, Aarhus Universitet.