HOVSA! Hvorfor stopper vi her?

Ventetider i projekter, del 3 af 5

Hvor går det galt i projekter, når der opstår ventetid?

Hvad er grundene til ikke forventede ventetider i projekter? Har du et overblik over, hvad det er, der sker gang på gang i projekterne?

Vi har i den foregående artikel kigget på, i hvilke faser og i hvilke funktioner de ikke forventede ventetider opstår. Vi har taget endnu et spadestik og afdækket en række af årsagerne til ventetiderne:

Grunde til ventetider

Når vi ser på grundene til de ikke forventede ventetider er det tydeligt, at de langt de fleste opstår på grund af menneskelige forhold og ikke tekniske fejl. Det er også tydeligt, at grunden ofte er interne omstændigheder:

Interne og eksterne forhold

Når langt de fleste ikke forventede ventetider opstår på grund af interne forhold, så bør det være muligt for den enkelte organisation at imødekomme ventetiderne ved at arbejde med organisering, samarbejde på tværs af afdelinger og projekter samt klare prioriteringer af tid og ressourcer i (selve projektarbejdet) og omkring (styregruppe og beslutningstagere) projektet.

Vi kommer med anbefalinger og punkter til diskussion i 5. del af ’Ventetids-føjletonen’.

Ventetids-undersøgelsen tager udgangspunkt i erfaringer fra 11 projektledere fordelt på 25 projekter indenfor teknologiudvikling, hos store danske virksomheder. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med lektor Jacob Brix, Aalborg Universitet og stud. Cand. Polyt. Betina Horsager, Aarhus Universitet.