Hvad venter vi på?

Ventetider i projekter, del 1 af 5

Hvor mange af dine projekter overholder tidsplanen?

Hvor mange af dine projekter overholder tidsplanen? Hvor ofte oplever du ventetider i projekterne, som fører til udsættelse, ekstra omkostninger eller ændringer i scope?

Det koster både tid, kræfter og penge, når der opstår forhindringer, som medfører ventetid, især i større projekter, som har stor betydning for forretningen. Men hvorfor opstår disse ventetider? Kan man mon sige noget generelt om, i hvilke faser og af hvilke grunde de opstår? Svaret er ja!

I samarbejde med Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har kaastrup|andersen fundet luppen frem og kigget nærmere på ventetider i projekter. Resultaterne er tankevækkende – og interessante – for alle, der arbejder med projekter, lige fra projektledere, projektdeltagere til styregrupper og, ikke mindst, for topledelsen i den enkelte virksomhed eller organisation.

Kort fortalt omfatter undersøgelsen 25 projekter i store danske virksomheder. Projekterne er alle teknologiske projekter og har alle fulgt en traditionel fasemodel. For at begrænse kompleksiteten har vi delt projektforløbet op i tre faser: Business Case, Development og Test.*

 

De første, overordnede resultater peger i retning af, at ikke forventede ventetider oftest opstår i fasen Development.

Der er stor værdi at hente, når vi dykker ned i grundene til og omstændighederne omkring ventetider. Muligheden for at undgå forsinkelser og sikre effektiv fremdrift ligger lige for!

Vi sætter fokus på, hvad vi oplever som projektledere og skaber et empirisk grundlag for at give bud på, hvad ventetider kan skyldes, og hvordan vi kan mindske dem. Og vi vil gerne dele vores opdagelser med jer, så vi sammen kan blive endnu bedre til at forudsige og mindske ventetider i vores projekter – med en effekt, som kan aflæses på bundlinjen!

Læs de andre artikler i ’Ventetids’-føljetonen, find dem i listen til højre med 'Artikler i serien': her fortæller vi mere om undersøgelsen og kigger nærmere på resultaterne.

*De tre faser er ikke lige lange, og indeholder hver især flere forskellige underfaser, så når man kigger på resultaterne, må man holde sig for øje, at antallet af ventetider også er afhængigt af fasens længde i det konkrete projekt.

Ventetids-undersøgelsen tager udgangspunkt i erfaringer fra 11 projektledere fordelt på 25 projekter indenfor teknologiudvikling, hos store danske virksomheder. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med lektor Jacob Brix, Aalborg Universitet og stud. Cand. Polyt. Betina Horsager, Aarhus Universitet.