Hvordan transformerer vi projektlederen?

Projektledelse i en agil verden, del 4

Hvad falder uden for leverancerne i et agilt setup?

Mange af de elementer, som falder uden for det rent leverancemæssige, for eksempel budgetter, statusrapportering, styregruppehåndtering, porteføljestyring, releasestyring, leverandørstyring forsvinder ikke med det agile. I den traditionelle verden er disse opgaver en del af projektlederens rolle, men i et agilt setup er de fordelt på flere roller.

Transformeringen til at være projektleder i den agile verden handler om en relancering af begrebet ’Projektleder’ hvor funktionen vil skulle kunne agere i flere roller.

  1. Uddan og træn eksisterende projektledere i det agile tankesæt ud fra en holistisk ledelsesbetragtning. Et Scrum Master-kursus alene transformerer ikke en traditionel projektleder til en agil projektleder.
  2. Uddan eksisterende projektledere i de væsentligste roller som forekommer i en agil organisation således at projektlederen kender den teoretiske baggrund for ansvarsområder og snitflader i mellem de agile roller.
  3. Tag aktiv stilling til, på hvilke niveauer man i virksomheden ønsker at udøve agil ledelse. Der skal skabes et klart billede af den agile organisationsstruktur, der skal ageres i, til gavn for både projektleder og organisation. De forskellige niveauer kan for eksempel være: Porteføljestyring, Projektledelse, Leveranceledelse, Produktudvikling.
  4. Uddan og træn eksisterende projektleder i de framework og metoder, der skal anvendes i virksomheden. Det kan for eksempel være Scrum eller Kanban. Læs mere om Scrum-processen her.
  5. Udarbejd en agil projektmodel for virksomheden med definerede roller og ansvarsområder. Vær opmærksom på, at der kan være behov for forskellige modeller til forskellige typer projekter: Agil softwareudvikling kræver en anden model end agil ERP implementering. Det er centralt, at projektlederen har et indgående kendskab til den/de valgte projektmodel(ler).

Vil du hente mere inspiration til arbejdet som projektleder i et agilt setup? Så kan du se vores 7 tips til projektlederen i en agil kontekst her. 

'Projektledelse i en agil verden’ er en serie indlæg, hvor vi kigger nærmere på både yderpunkter og midten af skalaen og kommer med bud på, hvordan projektlederrollen kan transformeres i takt med, at organisationen finder sin placering i det agile. Du kan finde links til de øvrige artikler i serien her på siden. Vi vælger at bruge ordet ’projektleder’, vel vidende at rollen ikke eksisterer i et 100% agilt setup. Det er dog ganske få organisationer, som er 100% agile, så i virkelighedens verden giver ordet ’projektleder’ god mening.

Vi har også samlet hæftet 'Agilitet og projektledelse', hvori du kan finde inspiration til at arbejde med projekter i et agilt setup. Det kan du hente nedenfor.