Hvor er projektlederen i et agilt setup?

Projektledelse i en agil verden

Virkeligheden viser, at mange af de opgaver, som en ’traditionel projektleder’ udfører, ikke forsvinder

Når vi vil beskrive projektlederrollen, tager vi oftest udgangspunkt i den traditionelle projektlederrolle i en vandfaldsmodel. I et agilt setup findes der ikke en rolle, der hedder ’projektleder’, men virkeligheden viser, at mange af de opgaver, som en ’traditionel projektleder’ udfører, ikke forsvinder. I en organisation, der arbejder agilt, er opgaverne fordelt på en række andre roller og udføres på andre måder end i en vandfaldsdrevet organisation.

Hvis vi karikerer, så kan vi tegne nedenstående:

Agil versus traditionel projektlederrolle

Det er dog et faktum, at ganske få organisationer er enten 100% det ene eller det andet. Langt de fleste ligger et sted imellem de to yderpunkter. Det giver en lang række udfordringer og muligheder for både organisationer og projektledere, og kalder på både refleksion, samarbejde og kompetenceopbygning.

‘Projektledelse i en agil verden’ er en serie indlæg hvor vi kigger nærmere på både yderpunkter og midten af skalaen og kommer med bud på, hvordan projektlederrollen kan transformeres i takt med, at organisationen finder sin placering i det agile. Vi vælger at bruge ordet ’projektleder’, vel vidende at rollen ikke eksisterer i et 100% agilt setup. Det er dog ganske få organisationer, som er 100% agile, så i virkelighedens verden giver ordet ’projektleder’ god mening.