7 tips til projektlederen i en agil kontekst

Bedriver du projektledelse i et agilt miljø?

Bedriver du projektledelse i et agilt miljø? Der skal noget andet til, end når vi bruger traditionelle tilgange! Kig med og få 7 gode tips til projektledelse i en agil kontekst med udgangspunkt i Scrum.

Lav forventningsafstemning!

Både Scrum Master, team og Product Owner skal have samme forståelse. Ligesom i en traditionel projekt tilgang skal man ikke glemme at få lavet en struktur, der virker (og ændre den løbende, hvis det er nødvendigt) samt at blive enige om roller og ansvar. Det er samtidig vigtigt at skræddersy den agile proces, så den passer til den kontekst, som projektet befinder sig i.

Optimer teamets samarbejde!

Fokuser på teamets opbygning: Hvad skal der til for at skabe og understøtte et effektivt, velfungerende team med et godt sammenhold? Det kan være meget forskelligt fra team til team og organisation til organisation, men et centralt punkt er at fokusere på at forebygge og fjerne interne konflikter. Du kan finde inspiration til arbejdet med relationer og ledelse her.

Sørg for kommunikation!

I modsætning til den traditionelle projekt tilgang, hvor fokus er planer og deadline, så er der ved den agile tilgang fokus på scope, som er løsere defineret og foranderligt. Muligheden for, at scope ændrer sig undervejs, gør det vigtigt at kommunikere og forventningsafstemme løbende og grundigt med relevante stakeholders.

Skaf fuldtids ressourcer

Hvis det overhovedet er muligt, sørg da for at få fuldtids ressourcer på projektet. Alternativet er at være skarp på, hvor meget teamet kan præstere, så indholdet i hvert sprint passer til den indsats, der kan lægges. Teamets formåen, hastighed og kapacitet (hvor meget der kan leveres per sprint) skal hele tiden vurderes, så det kan danne grundlag for en kontinuerlig forventningsafstemning med eventuelle linjeledere.

Husk: Det er ok at fejle!

Udtrykket ”fail fast” giver god mening i en agil verden: Det handler om at være villig til at lade delprodukter undergå test og acceptere, hvis de fejler. Tilgangen sikrer, at man ikke bruger unødig tid på at udvikle et produkt i en retning, som senere viser sig at være forkert eller uproduktiv. De retrospektive møder efter hvert sprint skal sikre, at erfaringerne fra fejlene bruges til at forbedre de kommende sprint. Husk, at formålet med denne holdning til fejl skal kommunikeres og afstemmes med interessenterne. Vil du have 5 tips til, hvordan du kan opnå bedre projektledelse gennem fejl? Så læs med her.

Klarlæg ansvar for backloggen!

Det skal være klart og tydeligt, hvem der har ansvaret for backloggen og prioritering af denne. Oftest vil det være Product Owner, men der kan også være personer i teamet, der tager et ansvar. Og husk, der kun kan være en prioritet 1! Hav fokus på, at de rigtige folk er med til at beskrive de enkelte opgaver i dybden inden de kommer med i sprintplanlægningen. 

Tilpas planlægningen!

Overvej nøje, hvor meget planlægning der giver mening i forbindelse med hvert sprint. I et konkret eksempel brugtes til at starte med ca. 1 dag med 8 udviklere for at planlægge et sprint på 10 arbejdsdage. Efter nogle sprints bruges nu ca. 2 timer med 8 udviklere med det samme resultat. Øvelse gør mester!

 

Vil du have mere inspiration til arbejdet med projektledelse i et agilt setup? Så hent hæftet 'Agilitet og projektledelse' her.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig