Digitaliser din Supply Chain

Er din virksomhed klar til fremtiden?

Digital transformation ændrer verdens forskellige industrier og brancher. Det betyder også, at alle aspekter af Supply Chain påvirkes, og der opstår et behov for at gentænke og ændre på, hvordan Supply Chain drives i den enkelte virksomhed.

Endnu er implementeringen af ny og digital teknologi ikke langt fremme i virksomhedernes Supply Chain organisationer og for mange virksomheder er der langt til en digital modenhed i området. Situationen åbner for gode muligheder for at gribe digitaliseringen af Supply Chain rigtigt an, så gevinsterne kan realiseres effektivt – det kan gøres ved at se på både interne processer, produktionsflow, samarbejde med leverandører og kunder etc.

For at forblive konkurrencedygtig er det nødvendigt at starte den digitale transformation af alle dele af forsyningskæden. En digital transformation vil hjælpe virksomheden til at leve op til markedets krav til leveringshastighed, fleksibilitet og nye produkter og samtidig lette og effektivisere virksomhedens samarbejde og kommunikation med både leverandører og kunder. En øget digital transformation vil således forbedre virksomheden konkurrenceevne på flere niveauer.

Digitalisering af interne processer

Det første trin mod en fuldt digitaliseret forsyningskæde er at tilpasse systemer og processer i egen organisation. Første skridt er at identificere hvor og hvordan interne processer og workflows kan forbedres, så de fungerer så effektivt som muligt – både alene, i de forskellige trin af virksomhedens Supply Chain, men i særdeleshed også på tværs af og gennem hele Supply Chain. Et godt eksempel er, at produktdata, der skabes i designfasen, skal kunne leve og blive beriget undervejs gennem alle de digitale systemer i hele Supply Chain for til sidst for eksempel at kunne (automatisk) optræde som en del af brugsvejledningen til kunden. Læs mere om både produktkataloger og Product Lifecycle Management.

Undersøgelser (Accenture) peger på, at mange virksomheder ikke har evnen til at rettidigt at forudsige forsinkelser i deres leverancer. Derved er der risiko for ikke at kunne opfylde kundens forventninger. En digital transformation af virksomhedens samlede forsyningskæde vil sætte virksomhederne i stand til bedre at planlægge, forudsige og være mere fleksible, når uventede situationer opstår.

Digitalisering af de interne kommunikationsprocesser i organisationen gør det lettere at udveksle information mellem alle interessenter på tværs af værdikæden. Her kan blandt andet være tale om at implementere opgavestyringssystemer, der ikke begrænser sig til enkelte afdelinger, men som rækker gennem hele organisationen, skaber transparens og danner grundlag for datadrevne beslutninger i forhold til både daglig drift, udvikling og strategi.

Transparent samarbejde med leverandører

Digitalisering af virksomhedens Supply Chain har vist sig at bringe store gevinster både internt og i samarbejde med eksterne. Vi ser også, at digitaliseringen er nødvendig, hvis virksomheden vil vækste på sigt.

Kim Weilert, Senior Consultant, kaastrup|andersen

Virksomhedens succes afhænger også af et velfungerende samarbejde med leverandører og partnere. Det gælder også det digitale samarbejde. Informationsdelingen mellem en virksomhed og dens leverandører er ofte begrænset, hvilket medfører brug af unødvendige ressourcer og tid og det medfører frustrationer over mangel på information. Langt de fleste data, som virksomhedens forsyningskæde har behov for, kommer fra kunder og øvrige samarbejdspartnere. Virksomheden har derfor kun kontrol over en mindre del af de informationer, der er behov for. Med digitalisering af forsyningskæden er det muligt at integrere eksisterende systemer mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere og dermed skabe transparens – og bedre samarbejde. Samtidig vil den samlede reaktionstid blive væsentlig reduceret.

Kender du dine kunder – og deres forventninger?

I forhold til slutkunderne er der også store gevinster at hente. Mulighederne for at indsamle data om købere og brugerne af virksomhedens produkter rækker i dag vidt. Og når de digitale redskaber og processer er på plads, kan de mange data benyttes til både at levere en bedre kundeservice, målrette salget til specifikke kunder, og også danne grundlag for bedre at kunne forudse efterspørgslen efter nye eller ændrede produkter – og bringe virksomheden på forkant med udviklingen i markedet.

Tegningen nedenfor skitserer nogle af de elementer, muligheder og sammenhænge, som en digitaliseret Supply Chain understøtter.

Digital transformation_ramme

Skal din Supply Chain digitaliseres?

Alt tyder på, at virksomheder, der forstår at udnytte mulighederne i digitalisering, er dem, der vil stå stærkest i fremtiden. Digitaliseringen kan skabe fleksibilitet, robusthed og sætte virksomhederne i stand til at handle på forkant i stedet for på bagkant. Investeringen i digitalisering kan synes stor, men med en gennemtænkt nedbrydning i delelementer sammen med en skarp prioritering, vil gevinsterne hurtigt vise sig og danne grundlag for virksomhedens vækst.

kaastrup|andersen tager hånd om din Supply Chain og sikrer, at de digitale muligheder bringer optimal værdi i virksomheden. Vi har implementeret digitale løsninger i både indkøb, produktion og i hele planlægningsdelen, med udgangspunkt i kunders forecast. Du får en robust, fleksibel og fremtidssikret Supply Chain, som er en del af et solidt grundlag for fortsat vækst og udvikling af din forretning. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen bringer din virksomhed ind i fremtiden.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig