Reduktion af lageromkostninger med global Sales & Operations Planning

Produktionsvirksomheden fik trimmet sin supply chain

Det har høje omkostninger i virksomhedens forsyningskæde, når Sales and Operations Planning ikke fungerer, som det skal – så der er store gevinster at hente ved at kaste sig over forbedringsarbejdet.

De fleste store, internationalt orienterede virksomheder kender til de udfordringer, der ligger i at sikre, at forsyningskæden fungerer, som den skal, fra ende til anden. Og én ting er, at forsyningskæden fungerer og hænger sammen, fra salg til produktion, leverance og service, men et andet krav er, at den også er effektiv: kundernes behov skal opfyldes hurtigt og præcist, og samtidig skal lagerbeholdningerne holdes på et minimum for at reducere omkostningerne og frigøre midler til vækst.

Læs om, hvordan en større produktionsvirksomhed efter lang tids arbejde nu har implementeret globale forbedringer på en række områder i deres supply chain.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Produktionsvirksomheden kæmpede på flere fronter med en supply chain, som ikke levede op til markedets forventninger, var ineffektiv og omkostningstung. De centrale udfordringer var:

  • Kundernes forventninger til hurtige og præcise leverancer var steget og kundernes loyalitet var i højere grad end tidligere blevet afhængig at dette.
  • Det var svært at forudsige fremtidige behov for både nye produkter og reservedele. Det resulterede blandt andet i uhensigtsmæssigt store lagerbeholdninger og betydelige forskelle i beholdning i de forskellige regioner, hvor virksomheden opererer.
  • På de interne linjer manglede transparens på tværs af hele forsyningskæden og det var svært at sikre en brugbar overordnet rapportering til at danne grundlag for beslutninger og prioriteringer.

Løsning

Første skridt på vejen mod en løsning var en analyse, som afdækkede de problemområder, som virksomheden stod overfor. Analysen pegede på, at der var store forskelle i både arbejdsprocesser, værktøjer og rapportering i virksomhedens forskellige globale enheder.

Løsningen bestod derfor i både nye processer for de involverede medarbejdere samt en række nye værktøjer, der i høj grad baserer sig på data – på tværs af alle enheder i den internationale virksomhed. De nyudviklede værktøjer, som blandt andet retter sig mod ’demand management’ og lagerstyring, baserer sig på både historiske data og på løbende input fra de medarbejdere, som arbejder i forsyningskæden.

Samtidig danner værktøjer og processer grundlag for en ny, effektiv rapporteringsstruktur, der sikrer transparens på tværs af regionerne – og gennem hele supply chainen.

Når alle medarbejdere – på tværs af regioner og funktionsområder – skal følge samme arbejdsprocesser og bruge samme værktøjer, skal løsningens tilgængelighed nødvendigvis være meget høj. Det sikres ved at implementere en webløsning, så brugerne altid kan tilgå systemer og processer.

Tilgængelighed af en konkret it-baseret løsning giver dog ikke meget værdi, hvis ikke medarbejderne bruger systemet på rette vis og har en forståelse for sammenhængene. Projektet holdt derfor også et skarpt fokus på forandringsledelse forankret i brugernes behov og kultur og har dermed samtidig skabt fundamentet for et styrket, fremtidigt samarbejde på tværs af både geografi og funktionsområder.

Resultat

Ensretningen af både overordnede flows, arbejdsprocesser og værktøjer bringer værdi på flere niveauer:

  • Implementeringen af S&OP processerne sikrer ensretning og samarbejde på tværs af regioner og funktioner.
  • Transparensen gør, at lagerbeholdningerne nu er balancerede på tværs af regionerne
  • Den datadrevne løsning hjælper til at reducere lagrene til optimal størrelse, på baggrund af forudsigelser, der baserer sig på historiske data og modellering af fremtidige bevægelser i markedet
  • Kunderne oplever, at leverancer er mere præcise og sker hurtigere, fordi lagrene er optimerede, planlægning og forecasting sker på tværs af regionerne og ordreprocesserne er effektive
  • Medarbejderne har nu klare rammer for deres arbejde, kan udveksle erfaringer med hinanden på tværs af regioner og funktioner og bidrager samtidig til at forbedre systemerne ved at løbende komme med input fra deres daglige arbejde.

Kort sagt: Virksomheden udnytter nu de mange data til at skabe både højnet effektivitet, mere tilfredse kunder og medarbejdere samt reducerede lageromkostninger.

kaastrup|andersen stod for programledelse og forandringsledelse i forbindelse med implementeringen af løsningen.

Får I nok værdi ud af jeres Sales and Operation Planning-processer – og kan de stå distancen, når der samtidig er huller i de globale forsyningskæder? kaastrup|andersen har stor erfaring med optimering af S&OP og Supply Chain og vi står klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi – i samarbejde med jer – kan optimere, effektivisere og fremtidssikre jeres forretning. Ring eller skriv til Lars G på 41825925 eller lgl@kaastrupandersen.dk.

Tag også et kig på nogle af vores andre artikler og case-beskrivelser om Supply Chain: Digitalisering skaber overblik og transparens, Fra dønning til balance i supply chainen og Digitaliser din supply chain.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig