Digitalisering skaber overblik og besparelser i Supply Chain

De lokale regnearksløsninger smelter sammen og løfter forretningen

Udvikling af digitale værktøjer skaber fælles dataoverblik og bedre datakvalitet, så forretningen kan optimeres og uforudsete hændelser undgås.

Dataoverblik i planlægningsfunktionen har vist sig afgørende hos en af kaastrup|andersens kunder inden for produktionsindustrien. Planlægningsfunktionen håndterer blandt andet transport af virksomhedens store industriprodukter og oplever store udfordringer med at skabe de nødvendige data og dele dem med de relevante interessenter. Det betyder, at medarbejderne har ineffektive arbejdsgange, laver dobbeltarbejde og bruger tid og kræfter på at lede efter de korrekte informationer og dobbelttjekke dem. Virksomheden opererer globalt med mange lokale enheder, der hver har deres måde at håndtere planlægningen på.

For at imødekomme de mange udfordringer med datahåndtering, -behandling og -deling udvikler virksomheden nu digitale værktøjer, som gør det lettere at arbejde effektivt. Læs casen nedenfor og få indblik i, hvordan virksomheden skaber det nødvendige overblik i forsyningskæden.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Den centraliserede løsning er spot-on i forhold til at realisere alle de synergier og gevinster, som ligger i vores planlægningsfunktion – vi ser frem til at løfte forretningen til nye højder!

Projektejer

Udfordring

Virksomheden har opgaver, hvor transport udgør en stor del af omkostningerne. Når information vedrørende transporten flyttes mellem de relevante parter (interne afdelinger, kunder og leverandører), foregår dette i øjeblikket via Excelark. Det betyder, at al information sendes frem og tilbage i forskellige versioner af Excelarket. Det gør det udfordrende at bevare overblikket og optimere effektiviteten i den enkelte transportopgave, med store omkostninger til følge.

Samtidig er det næsten umuligt at se historikken i de enkelte sager og når historikken mangler, mister virksomheden grundlaget for at estimere fremtidige behov i forbindelse med lignende opgaver. De masterdata, som danner grundlag for beregninger i forbindelse med transportopgaverne, bliver desuden styret og brugt forskelligt i de forskellige enheder og afdelinger i virksomheden. Den uens måde at anvende og behandle data på gør, at transportomkostningerne svinger fra opgave til opgave. De historiske data – som i mange tilfælde er mangelfulde – danner samtidig grundlag for eksempelvis leverandørsammensætning og udvikling af nye produkter. Og når de grundlæggende informationer ikke er valide og fyldestgørende, påvirkes både pris og kvalitet på fremtidige opgaver.

Løsning

Løsningen på de mange udfordringer med datahåndtering, -behandling og -deling er en centraliseret digitalisering af processen, og etablering af et fælles værktøj til at håndtere opgaverne. I praksis består it-løsningen af en konsolidering af de mange lokale Excelark, der blev brugt til at håndtere opgaverne. Og den konsoliderede løsning løftes til Enterprise-niveau i virksomhedens SAP ERP-system, så alle enheder og afdelinger bruger samme løsning og har adgang til samme data. På masterdata-siden foretages ligeledes en samling og konsolidering af data og ejerskabet af masterdata er nu entydigt defineret og placeret.

Processen for brugen af systemet er også blevet klarlagt og konsolideret, da det er vigtigt, at alle brugere benytter systemet på samme måde, så data og historik har højest mulige kvalitet. Virksomheden har desuden udpeget en procesejer, som har ansvaret for at formidle og sikre korrekt brug af processer og system.

Resultat

Løsningen er implementeret i en enkelt region, og virksomheden ser allerede resultater i den daglige drift: Ledelsen i den regionale enhed har nu et unikt overblik, der giver mulighed for at træffe velinformerede beslutninger. Udrulningen sker løbende i flere regioner og værdien af løsningen stiger efterhånden som flere og flere enheder og afdelinger får gavn af de data og informationer, som er samlet i systemet. Samtidig er den digitale løsning integreret til andre systemer i organisationen, så andre afdelinger også begynder den digitale rejse. Det skaber bedre overblik og samspil mellem afdelinger.

Digitaliseringen skaber et bedre grundlag for planlægning af opgaver samt bedre prisestimering ved opgavetilbud. Den optimerede håndtering minimerer dagbøder og brandslukningsopgaver, og det afspejles både i regnskabet og i medarbejdernes motivation.

kaastrup|andersen har ansvaret for scoping, it-udvikling, Change Management og at lede projektet fra start til slut og derved sikre, at løsningen fungerer på langt sigt.

Har jeres virksomhed styr på data og informationer? Har du overblik over tilgængelige data, brugen af dem og stoler du på datakvaliteten? Vi kan hjælpe dig med at beslutte, om den digitale rejse er noget for jer.

Giv Lars Glowienka et kald på +45 70 27 77 19 eller send en mail til lgl@kaastrupandersen.dk, så vi sammen kan se på, hvordan digitalisering kan styrke din virksomhed.

Vil du høre mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig