Asset Management:

Det handler om data

Asset Management,

der skaber værdi

Opsamling og konsolidering af data kan hjælpe os til at skabe gennemsigtighed og danne grundlag for mere kontrol og forudsigelighed – og sikre effektiv og optimal produktion.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) ejer og drifter en række vindmøller. Der kan opsamles store mængder af data om hver enkelt mølles ydelse og drift og det kan danne grundlag for optimering af service, planlægning af vedligehold og i det hele taget løfte vindmøllernes ydelse.

kaastrup|andersen stod for analysefasen af et projekt, som skal bringe HOFOR i førersædet i forhold til asset management på deres eksisterende og kommende vindmøller.

Udfordring

HOFOR ejer og drifter en række vindmøller, der producerer strøm. Og møllerne opsamler løbende en stor mængde data om deres ydelse og drift, som kan bruges til at optimere på både service, vedligehold og performance. Formålet med analyseprojektet var at danne grundlag og kriterier for valg, udvikling og idriftsættelse af en løsning, der kan understøtte en optimering af udbyttet af vindmøllerne.

Det skulle også sikre et effektivt grundlag for den langsigtede drift, og derved indtjening ved salg af el fra vindmøller. Løsningen er central i HOFORs målsætning for virksomhedens udvikling i de kommende år hen imod Københavns ønske om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025.

Analyseprojektets mål var at afdække behov i asset management funktionen samt definere krav til den endelige løsning. Specifikationen af kravene skal efterfølgende danne udgangspunkt for et udbud, valg af leverandør, udvikling og sluttelig implementering af den færdige it løsning.

Hofor logo

Løsning

Analyseprojektet tog udgangspunkt i målene for det samlede projekt:

  • Løbende opsamling af realtime data fra vindmøllerne om deres drift
  • Egenkontrol af aftalte servicemål med vindmølleoperatørerne
  • Beslutningsgrundlag i forhold til håndtering af tekniske møllegarantier
  • Løbende ledelses- og driftsrapportering
  • Analyse af events, alarmer og historiske data knyttet til vindmøllernes performance
  • Funktionalitet til at starte og stoppe udvalgte møller eller hele parker på samme tid, samt skemalægge dette

Analyseprojektet indsamlede og gennemgik behov og krav fra interne interessenter, kunder, teknikere, samlede erfaringer fra konkurrenter og kollegaer i branchen samt foretog grundig undersøgelse af markedet for løsninger.

Hofor, mølle

Resultat

Analyseprojektets resultat: en samlet kravspecifikation, som i sin endelige form skal udgøre kernen i udbudsmaterialet, der vil danne grundlaget for valg af leverandør af it systemet til HOFORs asset management.

Processen har samtidig skærpet HOFORs fokus og retning i forhold til fremtidens forretningsmodel – og de muligheder og potentialer, der opstår, når data indsamles, bearbejdes og bruges på effektiv vis.