ISS: Driftsoptimering med asset tracking

Skab transparens

Har du fuldt overblik over det udstyr, der er placeret hos dine kunder – eller i din egen organisation?

Der er både penge og optimering på spil, når vi begynder at se på, hvordan vi kan udnytte vores maskinel og udstyr mere effektivt. Vi kan hurtigt få en lang række gode ideer, men den proces, der fører fra idé og helt frem til et brugbart produkt er ofte lang og svær at styre. kaastrup|andersen har hjulpet ISS Cleaning med facilitering og styring af og deltagelse i et forløb, der har budt på både workshops, analyser, produktafdækning, interessenthåndtering, virtuel modellering af løsningen og efterfølgende test.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Internet of Things (IoT) er over os og giver nye forretningsmuligheder. Men hvordan kommer man fra gode ideer til et reelt produkt? Hvordan får man skilt tingene ad – og i hvilken takt og i hvilken skala skal man gå i gang?
ISS Cleaning havde en formodning om, at de kunne optimere, effektivisere og få mere ud af deres daglige drift ved at bruge Internet of Things. Udfordringen bestod i at finde ud af hvordan og med hvilken løsning.

ISS logo

Løsning

Første skridt var en indledende workshop, som bragte en lang række ideer og formodninger på bordet. Ideerne fra workshoppen gik igennem flere iterationer, hvor de blev analyseret og vurderet ud fra en række præmisser, der blandt andet dækkede:

  1. Høj kvalitet af de data, som ISS ville få ud af løsningen,
  2. om løsningen var skalerbar,
  3. om den kunne fungere i driftsmiljøet med påvirkning af fugt og rengøringsmidler og
  4. om dataopsamlingen ville kunne ske uden afhængighed af it infrastruktur hos kunden

Vurderingerne af de enkelte ideer blev godt hjulpet på vej af simuleringer i et virtuelt miljø, hvor det er muligt at modellere en løsning og se, om den er realiserbar og holdbar, inden man kaster sig ud i en reel test. For ISS var det blandt andet vigtigt at få feedback fra de medarbejdere, der skulle implementere og arbejde med løsningen.

En idé, der gik på at bruge IoT til asset tracking af ISS’ rengøringsmaskiner viste sig at være det bedste bud på en løsning, som med relativt få midler ville kunne skabe stor værdi for forretningen i form af driftsoptimering gennem en præcis sporing af alle rengøringsmaskiner. Asset tracking løsningen gennemgik et testforløb, Proof of Concept (POC), som gav en verifikation af, at de fire nævnte præmisser blev opfyldt.

Næste skridt for ISS består i at bruge resultaterne fra forløbet til at skabe en holdbar Business Case som grundlag for et konkret projekt, der skal implementere løsningen bredt. Business Casen vil indeholde beregninger af forventet udkomme, et overblik over leverandørmuligheder og en række konkrete scenarier, som støtter beregninger og vurderinger. Scenarierne vil også danne basis for den efterfølgende scoping af selve projektet.

Fra idé til produkt

Resultat

Det grundige forarbejde i form af brainstorming, kvalificering, analyse, modellering, dialog med medarbejdere og test af konkrete ideer med udgangspunkt i en række præmisser har vist sig at være frugtbart i forhold til fremdrift i processen. Det har også sikret validiteten af de valg, der blev truffet og, ikke mindst, holdbarheden af den Business Case, der skal understøtte en fuld implementering af løsningen.

Samarbejdet mellem ISS og kaastrup|andersen gjorde vejen fra formodninger, hypoteser og idéer til test og scoping effektiv og værdiskabende – og skabte på samme tid et godt udgangspunkt for kommende IoT projekter i ISS koncernen.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig