Asset management er i luften

HOFOR skaber værdi med asset management

HOFOR løfter sine ydelser til nye højder med asset management

Vi har tidligere skrevet om, hvordan kaastrup|andersen hjalp HOFOR med analysefasen af et større asset management projekt. Målet med projektet var at implementere systemer til at monitorere og føre kontrol med HOFORs voksende parker af vindmøller. Det egentlige projekt blev søsat efter analysen og er nu næsten færdigt. Værdien er allerede synlig og HOFOR går en fremtid i møde, hvor de har fuld kontrol over deres mange aktiver. Læs hele casen herunder.

Vores asset management-løsning giver allerede værdi og vi står med nøglen til et stort løft i forhold til at levere endnu bedre ydelser til vores ejere

Jesper Pedersen
Områdechef, Vind og energihandel, HOFOR

Udfordring

Efter et fuldført og godkendt analyseprojekt (læs om det her) stod HOFOR for at skulle gennemføre det endelige projekt. Analyseprojektet havde leveret en kravspecifikation, som dannede grundlag for det udbudsmateriale, der skulle sikre, at HOFOR fik valgt den rigtige udbyder til løsningen.

De overordnede krav til systemet var:

  • Løbende opsamling af realtidsdata fra vindmøllerne om deres drift og produktion
  • Egenkontrol af aftalte servicemål med vindmølleoperatørerne
  • Beslutningsgrundlag i forhold til håndtering af tekniske møllegarantier
  • Løbende ledelses- og driftsrapportering
  • Analyse af events, alarmer og historiske data knyttet til vindmøllernes performance
  • Funktionalitet til at starte og stoppe udvalgte møller eller hele parker på samme tid, samt at kunne skemalægge dette

Løsning

Projektet startede med en udbudsrunde, der blev håndteret i tæt samarbejde med HOFOR Indkøb. Udformning af kontrakt, validering af tilbud og valg af leverandør var et tæt samarbejde mellem HOFOR Indkøb, Vind og HOFOR IT samt projektledelsen. Valget faldt på Bazefield og deres standardiserede asset management system. Implementeringsprojektet blev igangsat og efter design- og konfigurationstilpasninger af systemet kunne implementeringen begynde. Implementeringsfasen foregik mens møllerne var i drift, idet det nye system blot trækker data og ikke påvirker driften på nogen måde. Opbygningen af den netværksmæssige infrastruktur, som skulle understøtte den samlede løsning, var en større udfordring. En løsning af denne størrelse med så megen tilgængelig funktionalitet stillede store krav til etablering af en netværksstruktur med høj IT-sikkerhed. Det var nødvendigt med tæt samarbejde mellem projektledelsen og den IT Infrastruktur leveranceansvarlige for at få konsolideret platformen, der skulle bære asset management løsningen.

Asset management systemet håndterer store mængder data. Med løsningen har HOFOR samlet alle deres data ét sted, hvad enten der er tale om informationer om ydelse, vibrationer, vind, fugt eller andre elementer. Løsningen giver HOFOR Vind et stærkt, skalerbart værktøj, som både indeholder en stor data engine til dataanalyse og et visualiseringsværktøj.  Det betyder, at HOFOR kan skabe rapporter, både til optimering af produktionen, planlægning af vedligeholdelse og beslutningsgrundlag for ledelsen. Systemet håndterer både realtids data og historiske data fra den enkelte vindmølle. Det giver HOFOR en værdifuld mulighed for at kunne monitorere og fremskrive data i forhold til kommende vedligeholdelse.

Allerede under den sidste del af implementeringsforløbet og i højere grad nu efter kort tids drift, giver systemet stor værdi. En del af effekten af den nye løsning hentes ved overvågning. I HOFORs dedikerede asset managementlokale har man installeret flere store monitorer, hvor data vises i et grafisk format, så det er nemt og overskueligt at holde øje med vindmølleparkerne – og reagere, hvis noget kræver opmærksomhed.

Ved at udnytte HOFOR strategiske rapporteringsplatform PowerBI i kombination med asset management-løsningens stærke data engine får HOFOR Vind en unik mulighed for at skabe managementrapporter, der kombinerer realtidsdrift med øvrige forretningsdata og derved visualiserer HOFORs vindforretning meget præcist.

HOFOR ser frem til at udbygge rapporteringen og blive endnu bedre til at udnytte de mange data. Det betyder, at både de selv og deres kunder får mest muligt ud af de store investeringer i vindmøllerne, som er et af de bærende elementer i Københavns Kommune mål om at blive CO2 neutral i 2025.

kaastrup|andersen leverede projektledelsen i asset management-projektet.

Hofor logo