Scrum – rammer og roller

Scrum, del 1

Hvordan starter et scrum "projekt"?

Baggrund og rammer

Scrum er en agil metode til leveranceledelse for mange projekttyper i forskellige brancher. Det kan både dreje sig om teknisk produktudvikling, softwareudvikling og ideudvikling etc. Scrum metoden indeholder en specifik og velafprøvet procesramme, der baserer sig på dialog og forståelse.

Metoden henter meget af sin inspiration i Lean filosofien og har skarpt fokus på at få det bedste ud af det hold, som er sat til at løse en given opgave.  Scrum baserer sig på holdindsats og samarbejde og sikrer en kort beslutningsvej, når der skal reageres på ændringer, nye udfordringer eller på inddragelse af nyopdaget viden.

Hvordan starter et Scrum projekt?

Som udgangspunkt er Scrum en metode til leveranceledelse. Vi har brug for at målet er defineret, men med ’målet’ menes ikke nødvendigvis indholdet af den endelige leverance, men i stedet en løsning på brugernes behov. I den agile verden (hvor Scrum er blot én, men den mest fremtrædende, af flere metoder), defineres og skabes leverancen på baggrund af en Product Vision. En Product Vision tager udgangspunkt i kundens behov.

Product Vision kommer fra en ’opgavestiller’, som har et behov. Opgavestilleren kan være en intern kunde – for eksempel salgsafdelingen i en stor virksomhed, der anmoder it afdelingen om et system, der kan hjælpe med at holde styr på indgåede kontrakter. Opgavestilleren kan også være en ekstern kunde, der efterspørger et produkt – for eksempel en kunde, der ønsker at købe en ny type maskine. Opgavestiller er repræsenteret ved en Product Owner, som har ansvaret for en vision om et produkt eller en service, der kan forbedre eller sikre Product Owners forretningsgrundlag.

Roller i Scrum

Product Owner: Product Owner er ekspert på produktet. Han/hun hjælper på daglig basis udviklingsteamet med at afklare uklarheder i forhold til produktet, som skal udvikles. Product Owner er ligeledes forbindelsen mellem opgavestiller/forretningen/kunden/produkt-interessenterne og udviklingsteamet.

Scrum Master: Har til ansvar at sikre, at udviklingstemaet kan producere uden forstyrrelser i Sprintets løbetid. Scrum Masteren rydder forhindringer af vejen før de opstår, hvad enten det drejer sig om tekniske, organisatoriske eller samarbejdsrelaterede udfordringer. Scrum Master har skarpt fokus på Scrum Teamets løbende forbedring og udvikling.

Scrum Teamet: Holdet, som udfører det praktiske ’byggearbejde’ (programmører, designere, testressourcer etc.) Kort sagt: Teamet består af alle som er nødvendige for at kunne bygge et færdigt produkt. Husk, at Scrum er styringsmetoden og ikke udviklingsværktøjet, som bruges i byggeprocessen. Scrum Teamet bør bestå af 3 – 9 personer.

Og glem ikke…

Interessenter, også kaldet Stakeholders: Som i alle andre projekter er der altid en gruppe af personer, som giver input eller påvirkes i større eller mindre grad af projektet og dets resultat.

Dette indlæg tager udgangspunkt i Scrum Guiden, som du kan læse i en dansk version her.