3×3 om backlog refinement

Hvad er det for et møde og hvorfor?

Hvad er det for et møde?

  • Afholdes en gang i hvert sprint, ofte når sprintet er halvvejs gennemført
  • Deltagerne er udviklingsteamet, Scrum Master, Product Owner
  • Sikrer, at alle relevante elementer i Backloggen er estimeret og prioriteret i forhold til, hvor meget værdi de tilfører forretningen

Hvorfor holder vi mødet?

  • Prioriteringer kan ændre sig undervejs: Kunden skal ofte se det forkerte produkt, før kunden bliver klar over, hvad der er vigtigt i det kommende produkt
  • Vi skal være sikre på, at alle i teamet har samme forståelse af elementerne i Backloggen
  • Elementerne i Backloggen skal gøres klar til at påbegynde udvikling: Elementerne skal have en passende størrelse, være klart beskrevne, afgrænsede, være testbare og give værdi til forretningen

Hvordan foregår det?

  • Product Owner fortæller om de enkelte elementer i Backloggen – ud fra de behov, krav og forventninger forretningen har. Vi sikrer en fælles forståelse af hvert enkelt element, så det rigtige bliver udviklet
  • Teamet estimerer den arbejdsindsats, der skal til for at udvikle de enkelte elementer – og bliver enige om estimaterne. Dette kan ske ved brug af for eksempelvis ’Poker Planning’.
  • Alle i teamet deltager – hele tiden! Teamet er kollektivt ansvarlig for estimaterne og Product Owner står inde for prioriteringerne