3 tips til estimering

Poker, kager og T-shirts

Estimering i et agilt miljø kan være svært – og i et team eller projektgruppe kan der være stor forskel på, hvordan man vurderer en opgave. Ofte kan uoverensstemmelser skyldes forskellige opfattelser af, hvad opgaven indeholder. Grundlaget for en god estimeringsproces er derfor en klar og tydelig forklaring af, hvad det enkelte element eller opgave går ud på. Det er vigtigt, at alle teammedlemmer bliver hørt og kommer med deres bud, og der er forskellige metoder til at sikre dette.

Når målet er tydeligt, kan estimeringsprocessen starte.

Poker Planning

 • Hvert enkelt teammedlem har et sæt med 9 kort med angivelserne 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (de første tal i Fibonacci-rækken), ’opdel’ (en saks), ’?’ og eventuelt ’∞’ (uendelighedstegn)
 • Product Owner beskriver funktionaliteten i det element, der skal estimeres
 • Hver deltager vælger det kort, som repræsenterer den arbejdsindsats, der skal investeres for at udvikle funktionaliteten
 • Alle deltagere viser deres kort på samme tid
 • De valgte estimater diskuteres, idet personerne med højeste og laveste estimat argumenterer inden en generel diskussion (kaldes også Delphi-metoden). Processen gentages, til man når til et forud defineret niveau af enighed (for eksempel, at man kun er et estimat fra hinanden og flertallet derefter afgør udkommet)
 • Undervejs dukker afklarende spørgsmål op, som kræver, at Product Owner forklarer elementet yderligere, hvilket hjælper teamet i estimeringsprocessen

Kager

 • I stedet for Fibonaccirækken bruges kort med forskellige kage-typer, fx småkage, muffin, formkage, lagkage, Sønderjysk Kaffebord. Kortene ’opdel’ (en saks), ’?’ og eventuelt ’∞’ (uendelighedstegn) bør også være en del af sættet
 • Hver enkelt kage repræsenterer et antal ’story-points’, der fortæller noget om, hvor meget arbejde, der skal lægges i at udvikle den enkelte ’story’ (element) i listen
 • Estimeringprocessen foregår som beskrevet ovenfor
 • Når elementet er færdigudviklet fejrer teamet ved at spise den kage, som repræsenterede arbejdsindsatsen…

 T-shirts

 • En simplere version med en mere grovkornet estimering bruger t-shirt størrelser. Her har hvert enkelt kort en størrelsesangivelse: XS, S, M, L, XL, XXL. Kortene ’opdel’ (en saks), ’?’ og eventuelt ’∞’ (uendelighedstegn) bør også være en del af sættet
 • Estimeringsprocessen foregår som beskrevet under ’Poker Planning’