Relative relationer: Ræk ud og skab værdi

Projektledelse på distancen

Når medarbejderne kommer på distancen, vil deres relationer strækkes som en elastik...

Hvad sker der med vores relationer, når vi er på distancen? Og hvad er egentlig distance? Er det distancen mellem to mennesker, der sidder lige ved siden af hinanden til dagligt?

Distance handler ikke kun om fysisk afstand, men også om sociale relationer og hvor ofte jeres veje krydser. Man kan nemlig sagtens sidde ved siden af en kollega hver dag, og stadig opleve en stor distance. I sådanne situationer kan 5R modellen bruges til at synliggøre rammerne for opgaven og forventningerne indbyrdes i teamet eller i virksomheden.

Sociale relationers betydning for samarbejde

Social kapital er styrken af de relationer, der er mellem medarbejderne i en gruppe. Når medarbejderne kommer på distancen, vil deres relationer strækkes som en elastik og blive tyndere. Det kan gøre samarbejdet svært, og i sådanne situationer er det centralt at afstemme forventninger og dermed skabe klare og tydelige rammer for ansvar og roller i teamet. Her kan samtale-modellen 5R tages i brug. Vil du blive klogere på 5R, så download vores hæfte om ’Relationer og ledelse’ lige her.

Distance handler om meget mere end fysisk tilstedeværelse

I kaastrup|andersen skelner vi mellem tre typer af distance: fysisk distance, operationel distance og affinitiv distance. Fysisk distance er selvforklarende – det handler om, hvor langt der er mellem teamets medlemmer. Operationel distance handler om, hvor ofte jeres veje krydser og hvor ofte I mødes. Der kan sagtens være en lille fysisk distance men en stor operationel distance, fordi to ansatte ikke arbejder sammen og mødes. Affinitetsdistancen har at gøre med forskellene i holdninger til arbejdet, hierarki, sprog og kulturelle værdier. Her kan forhold som uddannelse og erfaring spille en afgørende rolle for samarbejdets kvalitet.

Vi går dybere i emnet ’relationer og ledelse’ i hæftet her, hvor vi også kommer omkring emner som projektledelse i internationale teams, den kulturelle distance og forandringsledelse. Vil du inspireres? Så hent hæftet,