Projektledelse i internationale eller spredte teams

Projektledelse på distancen

Medarbejdere på distancen har ikke samme mulighed for...

Er dine medarbejdere spredt på mange lokaliteter, ude af huset, på forretningsrejse? Eller har din virksomhed outsourcet vigtige processer til andre lande i forskellige tidszoner?

Langt de fleste virksomheder kender til disse situationer som betyder, at grundvilkårene for projektledelse ændrer sig markant. Selvom I ikke mødes fysisk i det daglige, skal ledelse af medarbejdere på distancen tages lige så seriøst, som ledelsen af de medarbejdere, vi er tæt på i det daglige. Projektledelse handler lige så meget om mennesker og relationer, som det handler om leverancer og deadlines; uden virksomhedens specialister ville projekternes ambitiøse mål ikke være mulige at opnå.

Nærvær er afgørende

Når ledelsen foregår på distancen, betyder det ofte, at medarbejderne tolker langt mere, end hvis de mødes med lederen og kollegerne i det daglige. Dette paradoks kaldes megafoneffekten og betyder, at den mulighed (og risiko) medarbejderen har for at tolke negativt på de budskaber, der sendes, forstørres på distancen. Her spiller kommunikationsplatformen en afgørende rolle. Gennem et bevidst valg af den platform, der kommunikeres fra, kan man som projektleder øge følelsen af nærvær. Denne følelse af nærvær medvirker til at formindske mulighederne for fortolkning og nedbringer dermed megafoneffekten.

I vores hæfte ’Relationer og ledelse’ giver vi dig tips, ideer og inspiration til, hvordan I kan arbejde med forandringsledelse, projektledelse i internationale eller spredte teams og hvordan, I bygger bro til og mellem medarbejdere, som er langt væk. Du kan hente hæftet her.