Metoder til feedback

Feedback

Hot wash up - Feedback på teamniveau

I den forrige artikel fortalte vi om tre simple principper for at give feedback. Vi tager nu et nærmere kig på to konkrete metoder til, hvordan du kan give feedback. Den ene tager udgangspunkt i en 1:1 relation, og den anden kan anvendes i teamsammenhæng.

Den uopfordrede feedback – feedback 1:1

I forhold til den uopfordrede feedback er det vigtigt at nævne, at der her er yderligere et princip, der gør sig gældende: Det er en god ide at aftale, helt bogstaveligt, om det er OK at give feedback. Især hvis der ikke er tale om en formel leder/medarbejder relation. Her er det meget vigtigt, at feedbacken også holder sig til de tre principper (beskrevet i den tidligere artikel) for at sikre, at den bliver konstruktiv for begge parter.

Metoden for den uopfordrede 1:1 feedback:

  • Aftal, om det er OK at give feedback
  • Forklar, den konkrete situation fra egen banehalvdel, og med fokus på situation fremfor personen
  • Forklar, hvordan den konkrete situation påvirker dig
  • Forklar, hvilken ønsket ændring der kunne give en bedre opgaveløsning
  • Giv mulighed for at spørge ind, og eventuelt følge op senere, når feedbacken har bundfældet sig

Eksempel

Lise og Per er kolleger, og Lise har lagt mærke til, at Per altid afbryder Lise til deres afdelingsmøder, hvilket gør, at Lise ikke får sine ideer bragt på bane.

Lise: ”Du Per, jeg har en oplevelse, jeg gerne vil dele med dig, ville det være OK jeg giver dig lidt feedback? (aftalen) Jeg lagde mærke til, at du på vores afdelingsmøde i går afbrød mig en del (hændelsen), hvilket gør, at jeg ikke kan få mine ideer præsenteret på en god måde. Det får mig til at føle mig lidt overset i møderne, og det er jeg lidt ked af (påvirkningen). Jeg kunne godt tænke mig, at du lod mig tale ud (ønsket ændring). Hvad tænker du om det? (Muligheden for at byde ind)

Hot wash up – feedback på teamniveau

Hvis du arbejder som projektleder med et team, hvor du har brug for at give feedback, kan det gøres med en ”hot wash up” session. Sessionen kunne ligge i enden af et sprint, ved afslutningen af en workshop eller efter en planlægningssession. Den overordnede tanke er, at sessionen afholdes med hele teamet i afslutningen af den pågældende aktivitet. Hvis man står i den situation, at sindene er lidt i kog på grund af en uoverensstemmelse undervejs i aktiviteten, kan det overvejes, om feedbacksessionen skal udskydes. Husk på, at det overordnede formål er at blive bedre som team, og ikke at hakke på hinanden.

Et anden vigtigt element i en hot wash up session er, at projektlederen også indgår i sessionen. Det er tanken, at alle emner er i spil og alle personer indgår i sessionen. Det vil gøre teamets læring bedre, og hvis det gøres med respekt for principperne kan det også skabe en bedre samarbejdskultur i teamet.

Principperne understreges ved sessionens indledning, og det gøres klart at formålet med sessionen er at blive et (endnu) bedre team.

Dernæst gennemgår facilitatoren følgende trin i kronologisk rækkefølge:

  1. Hvad var planen?
  2. Hvad skete der rent faktisk?
  3. Hvordan endte vi i den situation?
  4. Hvad kan vi lære af det?

Undervejs i sessionen er det væsentligt at være nysgerrig på den feedback, der kommer frem. Er der tale om en antagelse, en konkret handling eller et ræsonnement? Husk også, at princippet om at holde sig til det faktuelle fortsat gælder. Især hvis det har været en presset situation, kan det være en god ide for facilitatoren at holde sig meget til principperne, så feedbacken ikke bliver til angreb eller fører til konflikt.